Miljösamverkan Västra Götaland

Miljösamverkan Västra Götaland är ett projektsamarbete som syftar till att effektivisera miljömyndigheternas arbete enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Målet är att nå en långsiktigt hållbar utveckling i Västra Götaland. Vi arbetar med många olika frågor. Arbetet bedrivs i projektform med fokus på tillsyn, planerings- och metodstöd samt tillsynskampanjer. 

 

Aktuell verksamhetsplan

2020

Översikt projekten 2020

Hela VP 2020

 

2021

Hela VP 2021
 

Alla miljösamverkan

Vi är flera miljösamverkan i landet. Kolla publikationsarkivet för att se handläggarstöd inom en rad olika områden.

 

Tillsynsportalen Väst

Tillsynsportalen Väst är vår gemensamma samarbetsyta där handläggare och chefer på miljömyndigheterna på kommunerna i Halland och Västra Götaland, Länsstyrelsen Halland och Länsstyrelsen Västra Götaland och kan dela med sig av material, tips och erfarenheter. Du når Tillsynsportalen Väst  via https://tillsynsportalenvast.lansstyrelsen.se  

Tillsynsportalen Väst kräver att du är registrerad användare. Har du inte åtkomst till Tillsynsportalen Väst och tillhör målgruppen hör av dig till: tillsynsportalenvast@lansstyrelsen.se .