Dagvatten 2013-2014

Syftet med projektet är att ge stöd i kommunernas arbete med dagvatten för att öka förutsättningarna för en god dagvattenhantering. Dagvatten berör många verksamhetsområden och projektet riktar sig därför till alla som kommer i kontakt med dagvattenhantering och i synnerhet kommunalt anställda som arbetar med miljö-, plan-, bygglovs- och VA-frågor.

Projektgruppen har uppdaterat den tidigare handledningen Dagvatten - teknik, lagstiftning och underlag för policy från 2004. Då problemställningarna ändrats en del på tio år har projektgruppen tagits bort vissa delar och utvecklat andra. I det handläggarstöd som nu tagits fram ges bland annat orienterande information om dagvattenhantering, juridiska förutsättningar samt klargörande av olika aktörers roller. Vi har även velat belysa dagvattnets betydelse genom att beskriva dagvattenhanteringen i olika skeden inom kommunen. Projektgruppen har även arrangerat ett seminarium under våren.

Handläggarstöd och kursdokumentation från seminariet finner du till höger.

Projektet tillhör miljömål: Ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, giftfri miljö.

Projektet är avslutat.

Aktuellt juli 2014

Har du problem att öppna handläggarstödet? Prova att spara hem dokumentet på din dator och därefter öppna det med Adobe Acrobat eller Adobe Reader. Det har visat sig att det spelar roll vilken webbläsare man använder och Internet explorer fungerar bäst. Om det ändå inte fungerar så hör av dig till projektledarna.

 

Aktuellt juni 2014

MVGs handläggarstöd om dagvatten finns nu publicerat till höger. Istället för att skriva en traditionell rapport har projektgruppen försökt skapa ett handläggarstöd som är mer anpassat för läsning direkt på datorn genom att man klickar sig fram. Handläggarstödet är även utformat med tanke på att läsaren ska kunna läsa valda delar av handläggarstödet, därav vissa upprepningar. Det är även möjligt att läsa eller skriva ut alla dokument samlat i enda fil.

 

Aktuellt maj 2014

Projektet forstätter till sommaren och projektgruppen jobbar hårt med att färdigställa handläggarstödet. Ambitionen är att det ska publiceras innan midsommar.

 

Aktuellt februari 2014

Nu är dokumentationen från seminariet upplagd här till höger. Projektgrupper arbetar vidare med att färdigställa handläggarstödet, vilket sedan kommer att publiceras på den här sidan.

 

Aktuellt januari 2014

Programmet till MVGs seminarium är ute! Boka in tisdagen den 25 februari i kalendern och glöm inte att anmäla dig.

Syftet med dagen är att få ökad kunskap, inspiration och närmare samverkan mellan olika aktörer. Bland annat kommer vi att lära oss mer om hur olika lagstiftningar berör dagvatten och få höra om andra kommuners dagvattenarbete. MVGs projektgrupp kommer även presentera ett koncept till nytt handläggarstöd om dagvatten.

Läs mer i inbjudan och sprid den gärna på din arbetsplats!

Sista anmälningsdag är 12 februari.

Inbjudan och anmälan

 

Aktuellt december 2013

Projektgruppen förbereder ett seminarium som kommer hållas den 25 februari på Bohusläns museum i Uddevalla. Bland annat kommer vi lära oss mer om dagvattenfrågans koppling till miljöbalken, LAV och PBL samt få höra intressanta exempel från olika kommuner i länet och landet. Vi återkommer efter jul med program men boka in datumet i kalendern!

Vi jobbar även med det nya handläggarstödet. Det kommer ha en annan utformning än tidigare rapport samt innehållsmässigt mer fokus på olika kommunala förvaltningars och andra aktörers roller kopplat till olika tillfällen och skeden där dagvattenfrågan är viktig.

 

Aktuellt oktober 2013

Projektet har kommit igång med arbetet och vi har haft två möten. Vi har diskuterat frågor både kring planarbete och tillsyn. Troligtvis kommer vi göra om upplägget på handledningen och fokusera mer på vissa delar. Vi har börjat diskussioner om seminariet men har inte bestämt innehåll eller datum än. Har du önskemål kring detta så hör av dig till Anna Malmros som är projektledare.

 

Aktuellt augusti 2013

Projektgruppen kommer att ses den 19 augusti för uppstartsmöte.

 

Aktuellt april 2013

Flera har anmält att de vill vara med i projektgruppen, men det finns fortfarande platser kvar. Hör av dig till projektledningen om du också vill delta. Så fort vi är tillräckligt många kör vi i gång projektet!

 

 

 Projektgrupp

Christine Lergén
Svenljunga kommun

Tony Lundgren
Mariestads kommun

Sofie Björnberg
Västvatten AB (Uddevalla, Munkedal och Färgelanda)

Lena Braf
Alingsås kommun

Lisa Hellström
Trollhättan kommun

Cecilia Niklasson
Länsstyrelsen

Carina Nyhammer
Länsstyrelsen 

Anna Malmros
projektledare MVG