Tillsyn på dagvattenanläggningar

Projektet har gett miljöhandläggare stöd för prioritering i tillsynen samt för att kunna ställa rimliga krav i sin tillsyn på reningsanläggningar för dagvatten.

Projektet pågick från och med oktober 2018 till och med december 2019. Slutrapporten godkändes i januari 2020.

Syfte

Syftet med projektet har varit att ge miljöhandläggare:

- stöd i att prioritera vilka reningsanläggningar för dagvatten som är viktigast att bedriva tillsyn på.

- kunskapsunderlag som bidrar till att man lär sig området och därmed genomför mer tillsyn.

- verktyg för att kunna ställa rimliga krav på anläggningarna.

Resultat

I projektet har vi, det vill säga projektgruppen, tagit fram underlag och vägledningsmaterial i form av ett Handläggarstöd (Bilaga 2 - Handläggarstöd tillsyn på dagvattenanläggningar 2019) för att utföra tillsyn på dagvattenanläggningar. En länk till Handläggarstödet hittar du till höger på denna sida.

Den 8 maj 2019 hade vi en utbildningsdag om tillsyn på dagvattenanläggningar. Kontakta oss om du är intresserad av materialet från denna dag.

En tillsynskampanj genomfördes under tiden 1 juni-31 oktober 2019. Under tillsynskampanjen har vi haft en samarbetssida på Tillsynsportalen Väst för att kunna ge stöd åt deltagarna. Fjorton kommuner anmälde sitt deltagande till tillsynskampanjen.

Slutrapport

En länk till slutrapporten hittar du till höger på denna sida.

 Content Editor ‭[1]‬

Deltagare i projektets avslutning

Emma Levin, miljöinspektör, Göteborgs Stad

Gun Wallnedal Enghult, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Halmstads kommun

Malin Lyckdal, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Falkenbergs kommun

Christina Wetterlundh, VA-ingenjör, Lerums kommun

Linnea Lundberg, projektingenjör på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

Hillevi Upmanis, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland

Deltagare i andra delar av projektet:

Annthonia Arkå Nilsson, miljöhandläggare, Länsstyrelsen Halland

Fredrik Franzen, handläggare vattenverksamhet, Länsstyrelsen Halland

Kerstin Sollander, miljöinspektör, Miljösamverkan östra Skaraborg

Linda Lundborg, miljöinspektör, Stenungsunds kommun

Ellen Larsson, miljöinspektör, Miljösamverkan östra Skaraborg

Anna Malmros, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland