Planerad strandskyddstillsyn

Projektet Planerad strandskyddstillsyn syftar till att skapa samsyn och stödja kommuner och länsstyrelser att genomföra strandskyddstillsyn på ett effektivt sätt.

Länsstyrelsen Västra Götaland konstaterade i en rapport från 2014 gällande uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i länet att den är av liten omfattning. I princip alla kommuner påverkas av strand-skyddsbestämmelserna, men få klarar av tillsyn inom området.

Att delta i miljösamverkans projekt med planerad strandskyddstillsyn i flera kommuner skulle stärka tillsynen och göra den likvärdig.  Erfarenheterna från tillsynskampanjen blir ett stöd för framtida tillsyn inom strandskyddsområdet.

Projektet startar oktober 2018 och pågår till och med januari 2020. Tillsynskampanj sker under juni-oktober 2019 och därefter sker en utvärdering och sammanställning av resultate av tillsynskampanj.

Miljösamverkan Västra Götaland är projektledare.

PROJEKTET ÄR AVSLUTAT.

 

Aktuellt

2020
21 januari
Projektet är avslutat. Till höger ligger slutrapporten från projektet.

2019

4 september
Nu har vi haft Skypeavstämningen i planerad strandskyddstillsyn! Det var ca 35 handläggare som deltog. Tack för gott engagemang!

Nu finns Tankehjälpen på samverkanssidan för dig som deltar i tillsynskampanjen för planerad strandskyddstillsyn på Tillsynsportalen Väst. Tankehjälpen är ett stöd vid bedömningar i strandskyddstillsynsärenden. 

Här hittar du vår gemensamma samverkanssida på Tillsynsportalen Väst. Du måste vara användare på Tillsynsportalen Väst och tillhöra målgruppen för portalen för att komma åt samverkanssidan. Du blir användare på Tillsynsportalen Väst genom att skicka namn, e-post och telefonnummer till tillsynsportalenvast@lansstyrelsen.se

29 maj
Nu är väglednings- och underlagsmaterialet uppdaterat efter synpunkterna på kick offen den 7 maj, se boxen till höger på sidan.

Passa på att gå in på Tillsynsportalen Väst och samverkanssidan för tillsynskampanjen och ställ dina frågor, läs förslag på beslut och samverka!

7 maj 
Vi hade vår kick off i Göteborg! Presentation från dagen hittar ni på samverkanssidan för planerad strandskyddstillsyn. OBS! Det är endast de som har tillgång till Tillsynsportalen Väst och deltagare i tillsynskampanjen i Västra Götaland och Halland som har möjlighet att få åtkomst till sidan.

Projektgruppen kommer nu att uppdatera handläggarstödet utifrån den input vi fick i samband med denna dag. 

Den 1 juni börjar vår tillsynskampanj som håller på till 31 oktober.  

30 april
Projektgruppen har nu färdigställt ett preliminärt utkast av vägledningen och underlagsmaterialet för planerad strandskyddstillsyn. Se boxen till höger. Se även den digitala samverkanssidan för handläggarna i boxen länkar. OBS! Krävs inlogg och behörighet!

Vi har också stängt anmälan till kick off/utbildningen den 7 maj. Deltagarna har fått ett separat utskick inför dagen. Vi ses!

20 mars
Projektgruppen tackar för stort intresse för planerade strandskyddstillsynen! Hela 27 kommuner har anmält sitt intresse att delta i tillsynskampanjen. Projektgruppen har arbetat effektivt med att ta fram väglednings- och underlagsmaterialet. Nu har det skickats på en remissrunda till projektets faddrar.

Till höger finns inbjudan till kick offen den 7 maj! Välkommen med din anmälan!

24 januari
Delta i tillsynskampanjen för planerad strandskyddstillsyn- anmäl er senast den 15 mars! Mer information och anmäl i dokumentet i boxen till höger.

Vad får ni som deltar?

  • Underlag- och vägledningsmaterial för planerad strandskyddstillsyn
  • En fysisk kick-off den 7 maj (Göteborg) där materialet presenteras, ni blir mediautbildade och träffar kollegorna som ska delta i tillsynskampanjen
  • En avstämning med projektgruppen via Skype den 4 september
  • En digital samverkansyta för att samverkan, ha aktiva diskussioner och stötta varandra under tillsynskampanjen
  • En kunnig och engagerad projektgrupp med handläggare på kommuner och länsstyrelser som kommer att ge mycket stöttning under tillsynskampanjen


18 januari
Projektplanen har granskats och godkänts av faddrarna för projektet! Se planen i boxen till höger. Vid projektgruppens fjärde möte hann vi se över utskicket till potentiella deltagare i tillsynskampanjen och fördela arbetet framöver.

Hösten 2018
3 december
Vid projektgruppens tredje möte hann vi göra klart projektplanen! Den kommer att gå en remissrunda till referensgruppen för projektet och sedan skickas till faddrarna. Så snart den är fastställd läggs den upp i boxen till höger!

12 november
Projektgruppen träffades en andra gång för att diskutera projektet. Vi gjorde en omvärldsbevakning och kom en bra bit på projektplanen.

10 oktober

Projektgruppen hade sitt första möte! Vi lärde känna varandra, hann prata om förväntningar och farhågor och starta upp projektet. Vi kommer att ha två möten till under hösten för att sätta projektplan och få igång arbetet med Planerad strandskyddstillsyn.  

 

Våren 2018
En projektgrupp har bildats! Mer information kommer under hösten.

 

 

 Content Editor ‭[5]‬

 Content Editor ‭[1]‬

​Kommer snart...

 Content Editor ‭[2]‬

Abbe Sahli, Skara


Malin Johansson,
Länsstyrelsen Halland

Kristina Höök-Patriksson, Länsstyrelsen Västra Götaland

Fredrik Werling, Strömstad

Åsa Bergsten, Lerum

Anna-Lena Berggren-Drotz, Lidköping, Götene, Grästorp

Malin Sjöstedt, Uddevalla

Maria Andersson,
Miljösamverkan Västra Götaland


Referensgrupp

Brittmarie Jansson, Länsstyrelsen Halland

Ingela Danielsson, Falkenberg