Verkstadsindustri

Verkstadsindustrier, mindre eller större, finns det flera av i alla kommuner. Vattenvårds-, luftvårds-, kemikalie- och avfallsfrågor är aktuella på i stort sett alla verkstadsindustrier. Projektet tog fram handledningar till stöd för miljökontorens tillsyn. Dessa användes också i en tillsynskampanj i länet.

Två handledningar om verkstadsindustri togs fram i början av 00-talet. Den ena gäller verkstadsindustrier allmänt, den andra verkstadsindustriers ytbehandling. Båda handledningarna uppdaterades 2012. Tillsynsvägledningen av verkstadsindustri innehåller fakta om regler, beskrivning av verkstadsindustri och annan information som inspektörerna kan behöva vid tillsynen.

Tillsynshandledningen verkstadsindustriers ytbehandling har som syfte att höja kunskapsnivån när det gäller ytbehandlingsprocesser och deras miljöpåverkan. Handledningen ska vara ett stöd för miljökontorens och Länsstyrelsens tillsyn.

Ta kontakt med projektledarna om du vill ha vägledningarna.  

Projektet är avslutat.