Värmepumpar

Projektet handlade om värmepumpsanläggningar för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Uppgiften var att sammanställa handläggningsrutiner, bedömningsgrunder vid anmälningar och tillståndsansökningar om dessa anläggningar.

Inom projektet togs det fram en rapport som sammanställer kunskap om värmepumpar. Den riktar sig främst till miljökontor och innehåller bland annat förslag till handläggningsrutiner och policy. 

Rapporten beskriver både positiva och oönskade miljöeffekter som värmepumpanläggningar för utvinning av värme ur mark, ytvatten, luft eller grundvatten kan ge upphov till. I rapporten finns även sammanställt handläggningsrutiner och bedömningsgrunder vid anmälningar och tillståndsansökningar om dessa anläggningar.

Värmepumpar - en kunskapssammanställning

 

Projektet är avslutat.