Tillsyn verkstadsindustri

Verkstadsindustri/mekaniska verkstäder finns det ett flertal av i alla kommuner. Vilket innebär en ganska stor tillsynsuppgift för miljökontoren. Miljöfrågor att uppmärksamma är kemikaliehantering, avfallsfrågor, utsläpp till luft och vatten, buller samt energianvändning.

Målet med projektet är att skapa underlag för ökad samsyn mellan kommunerna och ökad kompetens hos inspektörerna samt att lyfta tillsynsområdet.

Projektet tillhör miljömål: Giftfri miljö.

Samordnad tillsynskampanj 2013

Projektgruppen har tagit fram en kampanjvägledning: Handläggarstöd för Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013. Handläggarstödet hittar du till höger på sidan under Relaterat.

Som framgår av handläggarstödet föreslår vi att i detta projekt försöka inspektera tillsammans med kollegor från andra kommuner. Det kan företrädesvis ske i form av värd-gäst. Länkad här till höger finns Värd-gäst-förfrågan där detta förklaras närmare, och med länk till ett formulär där man kan anmäla sitt intresse för att vara värd eller gäst (eller bådadera). Gör det helst senast 23 maj (men det går att göra senare också)

13 februari 2014: En slutrapport för projektet, grundad på enkätresultatet, har sammanställts i januari och finns nu här till höger under Relaterat. I och med detta är projektet avslutat.

Projektet är avslutat

Projektgrupp

Följande personer medverkade i projektgruppen:

Jannie Gray    Trollhättans miljöförvaltning 
Christina Gustafsson    Stenungsunds miljökontor
Lasse Lind    Miljösamverkan Västra Götaland, sammankallande