Tillsyn fjärrvärmeanläggningar

Ett projekt med fokus på tillsyn av energiproduktionen i fjärrvärmeanläggningar.
Omslag vägledning

Syftet med projektet var att ta fram vägledningsstöd för tillsynen enligt miljöbalken vid fjärrvärmeanläggningar. Tyngdpunkten har legat på de anläggningar som kommunen har tillsyn över, både tillståndspliktiga och anmälningspliktiga anläggningar. Projektet har även verkat för samsyn i tillsynen samt bidragit med utbildning för miljöhandläggare.

Vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar

 

För att möjliggöra en jämförelse mellan olika anläggningar/pannor i landet och de krav som ställts sammanställde projektet en kunskapsbank i excelformat. Den innehåller information om 90 pannor. Urvalet av pannor gjordes på följande sätt:

  • Tillståndsbeslut från olika länsstyrelser, som efter en förfrågan skickades till projektgruppen
  • Beslut från miljönämnder, huvudsakligen i vårt eget län, som efter en förfrågan skickades till projektgruppen
  • EON:s anläggningar i Västsverige, både tillstånds- och anmälningspliktiga pannor (från EON-deltagaren i projektgruppen).

Kunskapsbank för 90 pannor

Ladda ned filen och sök information exempelvis sorterat efter utsläppsparameter. För att ta del av ett helt beslut kan du kontakta den aktuella tillsynsmyndigheten.

 

Projektet är avslutat.