Tillsyn fjärrvärmeanläggningar

Ett projekt med fokus på tillsyn av energiproduktionen i fjärrvärmeanläggningar.

Syftet med projektet var att ta fram vägledningsstöd för tillsynen enligt miljöbalken vid fjärrvärmeanläggningar. Tyngdpunkten har legat på de anläggningar som kommunen har tillsyn över, både tillståndspliktiga och anmälningspliktiga anläggningar. Projektet har även verkat för samsyn i tillsynen samt bidragit med utbildning för miljöhandläggare.

Vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar

 

Projektet är avslutat.