Täkttillsyn

Täktverksamhet innebär utvinning och förädling av bland annat berg, naturgrus, morän och matjord. Materialet används sedan i samband med exempelvis anläggning av väg, järnväg och byggnader men även för tillverkning av asfalt och betong.

Bakgrunden till projektet var att det saknades en aktuell och bred vägledning för täkttillsyn. Inom projektet togs det därför fram en handledning om täkttillsyn.

Handledningens syfte är att utgöra ett redskap för tillsyn enligt miljöbalken av täkter. Det gäller både lösmaterialtäkter, bergtäkter, tillståndspliktiga täkter och övriga.

Den ska också bidra till effektiv tillsyn med bra metodik och likvärdiga bedömningar i tillsynen i hela länet. Ett ytterligare användningsområde är att underlätta för fler kommuner (miljökontor) som är intresserade av det att ta över täkttillsyn från Länsstyrelsen.

Handledning för täkttillsyn 2011

 

Naturvårdsverket har tagit fram branschfakta om Bergtäkter (1996) samt Asfalt- och oljegrusanläggningar (1994). Kontakta Miljösamverkans projektledare om du är intresserad av dessa. 

Projektet är avslutat.

 

Några bilagor i handledningen 2011 som doc-filer