Fritidsbåtshamnar 2

Projektet drivs av Miljösamverkan Halland (MH) men är öppet för kommuner i både  Västra Götaland och Halland.

Projektet startade den 25 augusti 2016. Projektet är avslutat (oktober 2017).

En projektgrupp har bildats och det första projektmötet var den 25 augusti 2016 i Göteborg. Den 20 september 2016 planerar projektgruppen att träffas igen.

Följande personer kommer att delta i projektgruppen:

  • Marie Larsson, Varbergs kommun
  • Göran Tobiasson, Kungsbacka kommun
  • Max Olsson, Skövde kommun
  • Linnea Rosio, Öckerö kommun
  • Linn Åström, Orust kommun
  • Per-Olof Samuelsson, Stenungsunds kommun
  • Helena Martinell, Göteborg Stad
  • Henrik Bengtsson, Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Teres Heidermark, projektledare

För mer information om projektet kontakta projektledarna.