Fritidsbåtshamnar

Fritidsbåtshamnar är en viktig fråga för många kust- och sjönära kommuner. Projektet har fokuserat på både miljö- och hälsoskyddsaspekter. Arbetet har bland annat inneburit framtagandet av ett underlag som miljökontoren kunnat använda i sin tillsyn.

Inom projektet har det tagits fram en tillsynshandledning: Fritidsbåtshamnar - tillsynshandledning för miljökontoren. Handledningen blev klar 2005 och ger vägledning om i princip alla slags miljö- och hälsoskyddsfrågor i fritidsbåtshamnar, och innehåller också en omfattande och detaljerad inspektionschecklista. 

Fritidsbåtshamnar - tillsynshandledning för miljökontoren

 

2006 genomfördes en tillsynskampanj. Tillsynshandledningen var ett stöd för kampanjen men kompletterades av kampanjinformation för de frågor tillsynskampanjen särskilt inriktades på:

  • Sjömackar: Alkylatbensin från pump + frågor om invallning med mera 
  • Upptagsplatser: Spolplattor med rening
  • Båtbottenfärger: Ingen otillåten försäljning och minskad användning av antifouling
  • Uppläggningsplatser: Hantering av farligt avfall.

Mer information och material från kampanjen finns till höger på sidan under "Kampanjmaterial".

 

Projektet pågick 2004 till 2006 och är avslutat.