Entreprenörer och entreprenadverksamheter

Syftet med projektet var att ta fram en handledning till kommunerna om entreprenadverksamhet, som stöd för tillsynen. Projektet utformade även ett allmänt informationsmaterial som kan delas ut till entreprenörer och entreprenadföretag.

Under 2002 togs det fram en handledning till kommunerna om entreprenadverksamhet. Det har även tagits fram ett informationsmaterial som miljökontoren kan dela ut i samband med tillsynsbesök, och/eller skicka ut till entreprenadföretag och andra berörda i kommunen.

Entreprenörer och entreprenadverksamhet

Informationsmaterial

Till höger på sidan finns informationsbladen från bilaga 1 och 2 som separata filer för utskrift.

 

Projektet är avslutat.

Informationsmaterial