Biltvättar

Under hösten 2003 och våren 2004 arbetade Miljösamverkan med ett projekt om fordonstvättar. En tillsynskampanj genomfördes under december till och med april.

OBS! Det framtagna dokumentet i detta projekt har uppdaterats och ersatts av "Handläggarstöd fordonstvättar 2018", se nedan.

Handläggarstöd fordonstvättar 2018.pdf

 Se hemsidan för projektet.

 

Syftet med kampanjen var att i samlad kampanj utöva tillsyn och vid behov ställa krav på åtgärder, men också att få en samlad kunskap om läget på länets fordonstvättar.

Under hösten 2003 tog projektet fram en policy för miljökrav på fordonstvätt. Policyn kan antas av länets kommuner, och syftet är att hjälpa länets miljökontor att göra likartade bedömningar på fordonstvättar vid tillsyn. Det togs även fram en kortfattad tillsynshandledning för miljökontorens tillsyn. Den innehåller bland annat beskrivning av och rekommendationer för kampanjen, checklista för tillsynen, och förslag på egenkontroll för fordonstvättar.

Projektet pågick 2003 till 2004 och är avslutat.