Biltvätt på gatan

Under våren 2012 genomfördes en informationskampanj om hur man bör tvätta bilen för att minska miljöpåverkan.
Omslag slutrapport

Vid tvätt på gatan är risken stor att förorenat tvättvatten går orenat direkt till recipient. Syftet med projektet var att minska utsläppen av förorenat tvättvatten genom att öka kunskapen hos allmänheten om miljöeffekterna från biltvätt på gatan. Därför genomfördes informationskampanjen "Tvätta miljörätt – tvätta i biltvätt" under våren 2012.

Inför kampanjen tog projektgruppen fram olika typer av informationsmaterial till kommunerna. Informationen spreds via exempelvis lokaltidningar och kommunernas egna tidningar; utställningsskyltar och montrar på bibliotek och torg; informationsblad till bensinstationer, trafikskolor och villahushåll; affischering; facebook samt Länsstyrelsens och kommunernas hemsidor och intranät.

För inspiration om nya informationskanaler och lärdommar från kampanjen läs gärna projektets slutrapport som även sammanfattar de viktigaste utvärderingsresultaten.

Slutrapport - Biltvätt på gatan

 

Kampanjmaterial

Passa på att använda det informationsmaterial som finns här på webben. Till höger finns det material som gått ut till miljökontoren för att användas i kampanjen mot biltvätt på gatan 2012. Projektgruppen har försökt att göra texterna så tidlösa som möjligt för att materialet ska kunna användas för informationsspridning även efter kampanjen. Där finns även en övergripande grafisk presentation av resultatet av utvärderingen.

 

Projektet är avslutat.