Tillsyn på mindre lantbruk

Projektet syftar till att ge stöd för bedömning av rimliga krav på mindre lantbruksenheter samt att genomföra en tillsynskampanj. Erfarenheterna från tillsynskampanjen blir ett stöd för framtida prioriteringar i tillsynen. Därtill syftar projektet till att tillämpa kunskaper från utbildningen Kommunikation och bemötande under tillsynskampanjen.

​Miljösamverkan Halland är projektledare för Tillsyn på mindre lantbruk. Se projektsidan för mer information om projektet.

 

TILLSYNSKAMPANJ 1 NOVEMBER 2018 - 1 MAJ 2019

Den 1 november startar tillsynskampanjen för miljökontoren i Halland och Västra Götaland. Allt material som behövs för att delta i tillsynskampanjen finns i kolumnen till höger.

Om ni på miljökontoren vill diskutera med varandra under tillsynskampanjen kan ni göra detta på Tillsynsportalen Väst under ingången Lantbruk. Ingången Lantbruk ligger under ingången Miljöskydd. Ni når Tillsynsportalen Väst  via https://tillsynsportalenvast.lansstyrelsen.se .
Har du inte åtkomst till Tillsynsportalen Väst hör av dig till: miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Projektgruppen för detta projekt behöver ta del av era resultat från era tillsynsbesök. Skicka bild eller PDF av inspektionskort till teres.heidermark@regionhalland.se senast 1 maj 2019. Projektgruppen kommer att sammanställa och analysera svaren. Målet är att ta fram riskbaserad prioritering av hur tillsynen på mindre lantbruk kan göras i framtiden och skriva om det i Handläggarstödet Tillsyn på mindre lantbruk.

Under tillsynskampanjen kommer ni, förutom att bedriva tillsyn på mindre lantbruk, även att ha möjlighet att tillämpa kunskaperna i Kommunikation och bemötande. Utbildarna Reino och Leena Wikmalm har hjälpt oss att ta fram en guide för att skapa ett bra möte med lantbrukarna. Se Kommunikationsguide till höger.  De har även tagit fram ett enkelt verktyg så att du har möjlighet att utvecklas i ert sätt att kommunicera med och bemöta andra. Se 4 påstående för återkoppling på tillsyn till höger.

Den 1 februari 2019 kommer projektgruppen att arrangera en träff i Göteborg för alla som deltar i tillsynskampanjen. Syftet med träffen är att vi ska diskutera sakfrågor med varandra. Inbjudan till träffen kommer i slutet av 2018.

Lycka till med er tillsyn!

Önskar projektgruppen för Tillsyn på mindre lantbruk