Tillsyn på mindre lantbruk

Projektet syfte var att ge stöd för bedömning av rimliga krav på mindre lantbruksenheter samt att genomföra en tillsynskampanj. Erfarenheterna från tillsynskampanjen ska användas och vara  ett stöd för framtida prioriteringar i tillsynen. I projektet har kunskaper från utbildningen Kommunikation och bemötande tillämpats under tillsynskampanjen.

Miljösamverkan Halland har varit projektledare för Tillsyn på mindre lantbruk.  

Projektet är avslutat

Projektet pågick från februari 2018 till november 2019, inom projektet har ett handläggarstöd tagits fram samt en separat lathund för aktuell lagstiftning. Inom projektet genomfördes en tillsynskampanj 1 november 2018- 1 maj 2019. Erfarenheter från tillsynkampanjen har integrerats i handläggarstödet och material från tillsynkampanjen finns som bilagor. I slutrapporten finns resultatet från tillsynkampanjen.

Under tillsynskampanjen tillämpades kunskaperna i Kommunikation och bemötande. Utbildarna Reino och Leena Wikmalm hjälpte oss med att ta fram en kommunikationsguide för att skapa ett bra möte med lantbrukarna samt ett enkelt verktyg för att ge dig möjlighet att utvecklas i att kommunicera med och bemöta andra. Kommunikationsguiden och 4 påstående för återkoppling på tillsyn finns integrerat i handläggarstödet.

Om projektet

Flera projekt om lantbruk har bedrivits av både Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland , exempel är Miljötillsyn vid lantbruk (Miljösamverkan Halland 2006-2007), Miljötillsyn på lantbruk - handledning för miljökontoren (Miljösamverkan Västra Götaland 2007) och Vattendirektivet Lantbrukstillsyn (Miljösamverkan Halland 2014). Inget av dessa har specifikt inriktats på de mindre lantbruken och vilka krav som är rimliga att ställa vid tillsyn enligt miljöbalken.

Projektet syftar till att ge stöd för bedömning av rimliga krav på mindre lantbruksenheter samt att genomföra en tillsynskampanj. Erfarenheterna från tillsynskampanjen blir ett stöd för framtida prioriteringar i tillsynen. Därtill syftar projektet till att tillämpa kunskaper från utbildningen Kommunikation och bemötande under tillsynskampanjen.

 Content Editor ‭[2]‬

Albin Jönsson, Vara

Anna Tauson, Lilla Edet

Frida Roos Lundström, Falkenberg

Karin Honkanen, Lerum

Malin Andersson, projektledare Miljösamverkan Halland (från och med augusti 2019)