Vägledning om sanktionsärenden

Vilka rutiner bör gälla för handläggning av sanktionsärenden det vill säga åtalsanmälningar, miljösanktionsavgifter och vitesförelägganden? Projektet har 2009 tagit fram en lathund med exempel samt ordnat utbildningar om sanktionsärenden.

Lathunden har uppdaterats 2014.

2016-11-30
Nya rutiner för anmälan om brott mot miljöbalken: från om årsskiftet gäller nya rutiner för anmälan av miljöbrott. Anmälan ska då skickas till Polismyndigheten.

-----------------------------------------------------------------------------

Träffar med polis och åklagare för miljökontor och Länsstyrelsen ordnas  återkommande i Västra Götaland. Men en systematisk sammanställning av lämpliga rutiner och tips har saknats. Projektet tog därför fram en lathund med exempel om sanktionsärenden.

Lathund-hantering-sanktionsarenden_reviderad2014.pdf

Lathundens bilagor i docx-format
för den som vill kopiera de mallar som bilagorna innehåller.

Syftet med lathunden är att erbjuda en vägledning till snabb och juridiskt korrekt handläggning samt en effektiv resursanvändning vid sanktionsärenden.

Vid revideringen 2014 har ett nytt kort avsnitt om "Åtgärder på den felandes bekostnad" lagts till.

Utbildningar/temadagar

  • Projektet ordnade under hösten 2009 en förvaltningsutbildning för ärendehandläggning enligt miljöbalken och med särskilt fokus på sanktionsärenden. Utbildningen genomfördes vid tre tillfällen i oktober, en dag i Vänersborg och två i Göteborg. Utbildningen riktade sig till handläggare på miljökontor och på Länsstyrelsen. Totalt 126 personer deltog i utbildningen.
  • Länsstyrelsen arrangerade en Miljörättsdag 24 september 2014, med medverkan av bl.a. polis och åklagare. Dokumentation från dagen finns på TVL-portalen.

Projektet pågick från april till november 2009 och är avslutat. Uppdatering av lathunden genomfördes 2014.