Miljöanpassad upphandling

Detta är en ständigt aktuell fråga som kräver löpande insatser. Med bara en lätt överdrift kan man hävda att praktiskt taget alla beslut och åtgärder också innefattar en upphandling. Miljöhänsyn i upphandlingen är därmed en nyckelfråga på vägen mot ett hållbart samhälle.

Projektgrupp Miljöanpassad upphandling (MAU) kom igång under hösten 1999. Projektgruppen satte samman en enkät som kommunernas inköpschefer (eller motsvarande) fick besvara.

Enkäten skulle bland annat visa omfattningen av miljöanpassade upphandlingar i länets kommuner, hur de genomfördes samt vilka problem som uppstått. Syftet med enkäten var att få en uppfattning om vilket stöd som behövs när det gäller miljöanpassad upphandling.

Projektgruppens enkät finns redovisad i en rapport, april 2000.

Redovisning enkät Miljöanpassad Upphandling (MAU)

Enkät om miljöanpassad upphandling (MAU) i Västra Götaland

 

Projektet är avslutat.