Information med anledning av Miljöbalken

Miljöbalkens införande 1 januari 1999 innebar många nyheter för både verksamhetsutövare och myndigheter. Det har gett ett ökat behov av information till verksamhetsutövare om bland annat miljösanktionsavgifter och stöd till miljökontoren för tillsynsplanering.

Trots att flera kommuner redan kommit igång med detta arbete, och att det även gjorts en del insatser centralt och av Länsstyrelsen, finns det fortfarande ett stort behov av hjälp, särskilt för de mindre kommunerna.

Projektet har fokuserat på att sammanställa och distribuera sådant material som redan tagits fram på olika håll, samt i mån av behov ta fram eget material. Detta för att undvika dubbelarbete för kommunerna. 

Ett antal informationsblad för olika målgrupper har sammanställts, och tillsammans med en handledning skickats till miljökontoren. Handledningen och alla informationsbladen i en fil:

Information om miljöbalken - handledning

Till höger på sidan finns materialet uppdelat i enskilda filer. Pdf-format väljs för blad med Miljösamverkans logo och snygg utskrift. Rtf-format väljs för blad som kan öppnas i ordbehandlare, avsett för de miljökontor som vill göra egna bearbetningar av bladen.

 

Projektet är avslutat.