Egenkontroll och systemtillsyn

Projektets syfte var att förtydliga hur reglerna om egenkontroll kan tillämpas i tillsynsarbetet. Men även utveckla systemtillsynen och på så sätt bidra till en effektivare och mer enhetlig miljötillsyn i länet.

Projektets mål har varit att

  • Få verksamheterna i länet att tillämpa egenkontrollförordningen för att minska riskerna för skador på hälsa och miljö
  • Höja miljöhandläggarnas kompetens inom egenkontrollförordningen 
  • Ta reda på hur egenkontrollförordningen efterlevs av företagen.

Under 2004 vidareutvecklades arbetet bland annat med inriktning på mindre verksamheters egenkontroll.

En handledning, Egenkontroll och systemtillsyn, togs fram och under en tillsynskampanj 2002-2003 skulle miljökontoren i länet använda den för att med systemtillsyn kontrollera egenkontrollen på några verksamheter, i valfri bransch, i varje kommun.

Handledningen orienterar om egenkontroll och ger förslag på hur den kan granskas med systemtillsynsmetodik. Handledningen kan till viss del sägas vara en manual för systemtillsyn.

 

Kontakta projektledarna i Miljösamverkan Västra Götaland om du vill ha handledningen i Egenkontroll och systemtillsyn (rev 2010).

 

Projektet är avslutat.