Behovsutredningar och tillsynsplaner

Projektet har handlat om hur man tar fram dessa styrdokument på bästa sätt, så att de godtas av politikerna och uppfyller lagstiftningens krav samtidigt som de blir effektiva instrument för styrning av den egna verksamheten.
Projektgruppens arbete har inriktats mycket på tillsyn styrd av miljömålen. Vidare har fokus legat på att utforska olika möjligheter för behovsutredning och verksamhetsplanering, och informera och skapa diskussion runt detta. Under hösten 2003 ordnades ett seminarium för att ge goda exempel från miljökontor både inom och utanför länet. Våren 2005 hölls ytterligare ett seminarie med fokus på målstyrd tillsyn. Dokumentation från dessa två tillfällen finns hos projektledarna i Miljösamverkan Västra Götaland.
Omslag handledning

Hösten 2004 togs det fram en vägledning med bra exempel och rekommendationer. Dokumentet innehåller information om vad som krävs med stöd av lagar, men också de rekommendationer som projektgruppen vill ge för att stödja och inspirera kommunernas arbete.

Behovsutredningar och tillsynsplaner- rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

 

Projektet är avslutat.