Behovsutredningar

Bakgrunden till projektet är att arbetet med behovsutredningar i dagsläget tar mycket tid för varje enskild tillsynsmyndighet. Både upplägg och bedömningar skiljer sig åt mellan tillsynsmyndigheterna och det är osäkert om insatserna ger den effekt och de resurser som behövs.

SKL publicerade 2018 en ny modell för behovsutredning samt underlag för beräkning av taxa utifrån tillsynsbehovet. Modellen för behovsutredning är övergripande och kan behöva kompletteras med en användbar mall eller liknande.

Syftet med projektet är att förenkla, effektivisera och ge stöd för tillsynsmyndighetens arbete med behovsutredningar. Projektet ska skapa förutsättningar för en likartad utformning av behovsutredningarna och möjliggöra jämförelse av resursbehoven. Projektet blir ett första steg för ökad samsyn i Västsverige.

Det övergripande syftet är att underlätta framtagandet av underlag för bra beslut om resursfördelning och att tillsynsmyndigheten får tillräckliga resurser för att genomföra sitt uppdrag.

Projektet bidrar till det önskade läget genom att skapa en gemensam praxis med mer likartade bedömningar av tillsynsbehovet. Bra behovsutredning gör att myndigheterna kan svara upp mot behoven som finns av tillsyn och kontroll. Detta är viktigt för att bli den myndighet vi själva vill möta. Med väl underbyggda behovsutredningar ökar förutsättningarna för att tillsynsresurser används där de gör bäst nytta. På så vis arbetar vi mot miljömålen och en hållbar utveckling.

 

Aktuellt

2020

November- december
Projektgruppen arbetar engagerat med att få fram ett beräkningsunderlag och en mall för behovsutredningar efter inspel från chefsmötet i början av november. 
  

Augusti- oktober 
Projektgruppen har haft fyra möten och jobbat engagerat mot målen i projektplanen.


Juni


Maj
Projektgruppen jobbar nu med att landa i projetkets syfte, mål, avgränsningar m.m. Detta kommer sammanställas i projektplanen som förväntas vara klar innan sommaren.


Mars
Projektgruppen har haft ett uppstartsmöte och gjort en omvärldsbevakning för att se vad som finns inom området idag.

 Content Editor ‭[1]‬

 Content Editor ‭[2]‬

Therese Silow
Svenljunga kommun

Stefan Andersson
Hylte kommun

Sara Adams
Marks kommun

Martin Ladfors tom sept 2020
Stenungssunds kommun

Lotta Sahlin Skoog
Länsstyrelsen Västra Götaland

Lina Lindahl
Kungälvs kommun

Kristina Frisen
Göteborgs Stad

Fredrik Berlin
Mölndals Stad

Brittmarie Jansson
Länsstyrelsen Halland

Anna Engström
Lerums kommun

Thomas Hammarlund
Härryda kommun

Ulrika Marklund
Orust kommun

Anna Malmros
projektledare tom juli 2020

Maria Andersson
projektledare from aug 2020