Redlighet fisk på restaurang

Fisk är ett livsmedel som EU konstaterat att det förekommer fusk med. Korrekt märkning och att livsmedel motsvarar den information som ges är viktigt för att konsumenter ska ha förtroende för livsmedlen på marknaden.

Det är livsmedelsföretagarens ansvar att ge korrekt information för de livsmedel de tillhandahåller. Detta omfattar till exempel presentation av livsmedel på menyer.

Syftet med projektet är att uppmärksamma eventuella felaktigheter gällande fiskarter som lämnas till konsumenterna via menyer samt att få en bild av hur det ser ut i våra län. Detta görs genom att vi tar fram gemensamma arbetsmetoder och samverkar med varandra i kontrollarbetet.

Projektets mål
- Uppmärksamma eventuella felaktigheter i den information som lämnas till konsumenterna via menyer gällande fiskart.

- Underlätta samverkan mellan tillsynsmyndigheterna genom framtagande av gemensamt metodstöd.

- Uppmärksamma om billigare fiskarter säljs som dyrare, som snedvrider konkurrensförhållanden på marknaden.

Projektet planeras att starta i augusti/september 2020, tillsynskampanjen pågår under våren 2021 och sammanställning görs hösten 2021.

Miljösamverkan Västra Götaland är projektledare.

 

Aktuellt

2020

September

Medlemmarna i projektgruppen samt referenspersoner är klara. Uppstartsmötet kommer att vara 7 oktober.

Augusti

Vi håller just nu på att sätta samman en projektgrupp. 

 Content Editor ‭[1]‬

Anna Andréasson, ​Gislaveds kommun

Inger Brissman, Alingsås kommun

Maryam Habibollazadeh, Vänersborgs kommun

Sauli Hautakangas, Falkenbergs kommun

Yannick Leinweber, Miljösamverkan östra Skaraborg

Jan Lindgren, Udddevalla kommun

Viktoria Sandberg, Skara kommun

Marina Uthberg, Orust kommun

Jorge Pena, Länsstyrelsen Västra Götaland

Hillevi Upmanis, projektledare, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Referenspersoner:

Kristina Gulbe, Lerums kommun

Karin Thmasdotter, Tjörns kommun

Josef Younan, Kungsbacka kommun