Märkning av livsmedel

Nya regler om information om livsmedel, till vardags kallat märkning, trädde i kraft på Luciadagen 2014. Reglerna gäller i hela EU. Då ändrades bl.a. reglerna för ursprungsmärkning, man inför regler om stilstorlek och allergener ska redovisas även för oförpackade livsmedel. Allt för att göra det lättare för konsumenten att få veta mer om livsmedlet.

Projektgruppen tar fram en checklista och vägledning för tillsyn av

 • färdigförpackade livsmedel,
 • förpackat på kundens begäran eller för direkt försäljning, samt 
 • oförpackade livsmedel.

 

Projektet är avslutat, och till höger på den här sidan finns en projektrapport med resultat, en presentation som kan hållas för att berätta om projektet med dess resultat, samt länk till den nyhet som har gått ut från Länsstyrelsen och MVG i december 2015.

 

Tillsynskampanjen

Bra att veta!

Under denna rubrik lägger vi tips och iakttagelser som dyker upp under projektets gång, och som kan vara bra att veta för er som gör kontroll i projektet.

 • Etiketterna på egenpackade varor med centralt styrda PLU-nummer i ICA-butiker har för liten textstorlek på ingrediensförteckningen. Enligt uppgift från en butik ska detta åtgärdas till hösten. Projektgruppens förslag är att ni ställer krav enligt er egen rutin på att rättelse sker.  

Inriktning

 • Tillsyn hos företag med tidstillägg för märkning och presentation av livsmedel.
 • Varje kontrollmyndighet får själv bestämma hur många företag som ska kontrolleras, och hur många olika livsmedel som ska kontrolleras hos varje företag.

Tillvägagångssätt och tid

 • Som underlag för kontroll finns: 
  - en checklista för kontroll
  - en hänvisning till lagstöd
  - ett informationsblad/instruktion
  - en bilaga där projektgruppen kompletterat Livsmedelsverkets vägledning med några egna bedömningar.
  Materialet ligger i högerbox på denna sida.
 • Vi kommer inte att ordna någon särskild informationsträff under projektets gång, men ta gärna tillfället i akt och diskutera projektet om du träffar kollegor i andra kommuner.
 • Er tillsyn sker under perioden 7 april till 30 september 2015.
 • Rapporteringsenkäten ligger öppen under hela perioden som tillsynskampanjen pågår. Rapportera gärna era resultat successivt men senast 30 september, via denna länk.
 • Livsmedlen rapporteras in ett och ett i enkäten. Om flera livsmedel kontrolleras på samma anläggning rapporteras de separat. 
 • Efter genomförd tillsyn utvärderar och analyserar projektgruppen resultaten.

Bakgrund och syfte/mål

Nya märkningsregler trädde i kraft i december 2014. Projektet strävar efter att inspektörerna ska ta till sig och använda de nya reglerna. Tillsynskampanjen har också som mål att identifiera var det ofta finns brister så att informationen till företag kan fokuseras rätt och så att kontrollen kan ske riskbaserat.  

Frågor

Om det dyker upp frågor eller problem under tillsynskampanjens gång så kontakta gärna projektledare Maria Nylén via e-post maria.nylen@lansstyrelsen.se.

Aktuellt

Möte 16 februari 2015

Projektgruppen hade möte för att gå igenom material inför vår tillsynskampanj. Kampanjen inriktar sig på verksamheter som betalar kontrolltidstillägg för märkning.  

Vi diskuterade mycket kring definitionen av förpackat för direkt försäljning, och enades om att vi skulle lägga tid och energi på att utreda och försöka stämma av detta med Livsmedelsverket. Vi tror att detta kommer att vara en av de stora stötestenarna för projektdeltagarna.  

Vi enades också om att de som deltar i projektet ska kunna rapportera in resultaten successivt. Det innebär att rapporteringsformuläret behöver vara klart samtidigt som kampanjen börjar.   

Möte 1 december 2014

Gruppen träffades första gången och diskuterade inriktning och avgränsning i projektet. Vad vill vi uppnå? Hur får vi det allmängiltigt så att många kommuner vill vara med? Ska vi ordna någon träff, eller ”bara” skapa underlag för kontroll? Vet företagen som märker livsmedel vad som har ändrats? Behöver vi skapa informationsmaterial till företagen, eller gör någon annan det?

 

 Material för tillsynskampanjen

 Projektplan

 Projektgrupp

Erica Danielsson, Orust

Sonja Eriksson, Miljösamverkan östra Skaraborg

Hannah Krause, Ulricehamn och Tranemo

Jovanka Lazic, Halmstad

Annelie Närlundh, Alingsås

Eva Rehnberg, Mariestad Töreboda Gullspång

Annelie Sundblad, Trolllhättan

Elaine Svensson, Herrljunga

Maria Nylén, Länsstyrelsen, projektledare