Is i livsmedelsanläggningar

Ett projekt om is från ismaskiner inom restaurangbranschen eller andra verksamheter som hanterar is som ska läggas i dryck eller mat.

Ett projekt för provtagning av is i livsmedelanläggningar har förberetts av PIK-gruppen i länet under 2012. PIK står för projektinriktad livsmedelskontroll och deltagarna i PIK-gruppen är livsmedelsinspektörer och länsveterinär.

Provtagningarna utförs på is hos livsmedelsanläggningar som har egen tillverkning av is. Provtagningarna görs vid oanmälda kontrollbesök. Kommunerna väljer själva antalet provtagningar.

Detta is-projekt blir det första projektet inom Miljösamverkan Västra Götaland som rör livsmedel.

Projektets provtagningar görs under perioden januari till september 2013.

Aktuellt 11 oktober 2013

Resultaten av provtagningarna har sammanställts och redovisas i projektets slutrapport. Projektet är därmed avslutat. Slutrapporten finns här till höger under Relaterat

Projektdeltagare

Följande personer medverkar i projektgruppen:

Thomas Vidholm   Livsmedelsinspektör Borås kommun
Jan-Eric Back    Livsmedelsinspektör Öckerö kommun