Utfasningsämnen

Under 2005 användes ett hundratal farliga ämnen av cirka 120 företag i länet. Dessa så kallade utfasningsämnen har så allvarliga egenskaper att de inte borde användas. Därför har Miljösamverkan Västra Götaland gjort en kartläggning av användningen av dessa ämnen.

Målet med projektet var att kartlägga användningen av utfasningsämnen hos de miljöfarliga verksamheter (klassade som A-, B- och C-objekt) som länets kommuner har tillsynsansvar för. Det är viktigt att alla företag har tillräcklig kunskap om sina kemikalier och att de arbetar med utfasning.

Kartläggningen var ett hjälpmedel för företagens arbete med att fasa ut ämnena och för att höja kunskapsnivån hos företag och myndigheter. Kartläggningen var även ett verktyg för att följa upp miljömålet om en giftfri miljö.

Ett mål var att arbetet också skulle leda till ökad kunskap hos de företag och tillsynsmyndigheter som inte redan arbetat mycket med frågan.

Projektet tillhör miljömål: Giftfri miljö.

Företagens användning av utfasnings- och vattendirektivsämnen 2005 - slutrapport

Projektet är avslutat.