Reach

Projektets syftar till är att säkerställa att kraven i EU:s kemikalieförordning Reach följs så att miljömålet giftfri miljö uppnås och risker för miljö och människors hälsa minskar. Projektet ska därför ge företag och inspektörer ökad kunskap och förståelse för sin roll gällande Reach.

Projektet fokuserar på nedströmsanvändares och miljöhandläggares kunskap om registrering, tillstånd och begränsning av användning av ämnen. Projektgruppen har även arbetat med att förtydliga ansvaret mellan KemI, länsstyrelser och kommuner.

 

Projektet pågick 2015-2016 och är avslutat.

Kontakta projektledarna för att få sammanställning med resultat och slutsatser i från projektet och handläggarstödet. 

 

Aktuellt augusti 2016

Faddrarna har godkänt slutrapporten för projektet! 

 

Aktuellt maj 2016

Projektgruppen träffades den 26 maj för att formellt avsluta projektet, utvärdera resultatet från enkäten och sammanställa slutrapporten.

Slutrapporten ska skickas till faddrarna i miljösamverkan för godkännande i början av juni. När den är godkänd och klar läggs den upp här på webben.

 

Aktuellt april 2016

Tillsynskampanjen avslutades den 15 april och därefter gick en enkät ut till kommunerna.

 

Aktuellt november 2015

Igår hade vi ett välbesökt seminarium där KemI och Landskrona stad medverkade. Idag börjar tillsynskampanjen!

Projektgruppen har tagit fram ett handläggarstöd med materail som kan vara till stöd i tillsynen. Handläggarstödet är kortfattat och uppbyggt för att alla delar av projektet ska samlas under samma dokument. I de fall bra information redan finns framtagen görs hänvisningar till webbplatser och faktablad. Sist i handläggarstödet har vi samlat alla stöddokument; vilket innefattar:

  • En checklista för tillsyn  
  • Kommentarer till checklistan 
  • En checklista för utskick till företag  
  • Informationsblad till företagen  
  • Matris för roller enligt Reach  
  • Exempel på tillsynsansvar

I handläggarstödet står även det du behöver veta om tillsynskampanjen.

 

Aktuellt oktober 2015

Programmet till Reach-seminariet är klart!

När: 16 november 2015, kl. 09.30 – 16.00 (fika från kl 9.00)

Var: Folkets hus i Göteborg 

 

Aktuellt oktober 2015

Här kommer lite information om tillsynskampanjen:

 »  Tillsynskampanjen startar direkt efter utbildningen och pågår till 15 april 2016.  

 »  Kampanjen omfattar de tillsynsobjekt som ingår i kommunens ordinarie verksamhet. Vi kommer rikta oss mot nedströmsanvändare av kemiska produkter. Distributörer och handel ingår alltså inte.  

» Efter tillsynskampanjen kommer vi att skicka ut en digital utvärderingsenkät.  

 

Stödmaterial

Det visade sig att det finns ganska mycket vägledningsmaterial inom Reach men det är en djungel att hitta rätt och förstå innebörden av hur lagstiftningen ska tillämpas tillsynen. Vi hoppas att utbildningen ska förtydliga mer av detta! Därtill arbetar vi i projektgruppen med att komplettera och vidareutveckla det stödmaterial som finns inom området.

Det betyder att vi kommer att ta fram en checklista som stöd för tillsynen, ta fram informationsmaterial riktat till verksamhetsutövaren samt klargöra ansvarsfördelningen i tillsynen. Vi kommer även sammanställa och hänvisa till material som finns framtaget. Vår ambition är göra detta lätt att ta till sig för både inspektör och företagare.  

Genom tillsynkampanjen vill vi öka kunskapen om Reach och därför tror vi att det är viktigt att få till ett bra och öppet samtal under inspektionen. Med detta som utgångspunkt har vi försökt skapa stödmaterial som ger goda förutsättningar för en öppen dialog mellan inspektör och verksamhetsutövare.

Aktuellt september 2015

Nu är inbjudan här till vårt seminarium om Reach den 16 november!

Aktuellt augusti 2015

Välkomna på seminarium om Reach den 16 november 2015 i Göteborg. (Tidigare avgav vi 12 november men det är alltså ändrat till den 16 november.)

Under dagen kommer vi bland annat att lära oss mer om Reach-lagstiftningen och vad den innebär samt klargöra olika aktörers tillsynsansvar inom området. Det kommer även finnas tid för diskussion liksom vi kommer gå igenom upplägget för den efterföljande tillsynskampanjen. Vi återkommer med program och mer information.  

Aktuellt juli 2015

Projektgruppen har under våren arbetat med projektets syfte mål, innehåll och avgränsning. Detta sammanfattas i en projektplan som du hittar till höger.  Vi har påbörjat planering av en utbildning i november och efter den startar en tillsynskampanj som pågår till 15 april 2016.

Som stöd för kampanjen kommer projektgruppen att komplettera och vidareutveckla det stödmaterial som finns inom området. Det betyder att vi kommer att utveckla en checklista som stöd för tillsynen, ta fram informationsmaterial riktat till verksamhetsutövaren samt klargöra ansvarsfördelningen i tillsynen.

Aktuellt juni 2015

Projektet kommer att fokusera på registrering, tillstånd och begränsning av användning av ämnen. Även tillsynsansvaret mellan KemI, länsstyrelser och kommuner behöver klargöras.

En tillsynskampanj kommer att genomföras inom den ordinarie tillsynen. Som grund för detta kommer projektgruppen ta fram en checklista, informationsmaterial till verksamhetsutövaren samt ett förtydligande av tillsynsansvaret. I samband med tillsynskampanjen kommer en utbildning att hållas.

Tillsynskampanjen kommer att pågå: 17 november 2015-15 april 2016. 

Aktuellt maj 2015

Projektarbetet har kickat i gång med full fart och projektgruppen arbetar med planering av projektet för att bestämma syfte, mål, inriktning och avgränsning. Vi har även kikat på vad andra miljösamverkan och projekt har tagit fram. Mycket stödmaterial finns redan!

Aktuellt april 2015

En projektgrupp har bildats och ett uppstartsmöte hölls den 13 april. Ytterligare två möten har planerats in under våren.

 Projektplan

 Projektgrupp

Cecilia Wessberg, Miljösamverkan östra Skaraborg

Andreas Wållberg, Varbergs kommun

Annthonia Nilsson, Halmstads kommun

Katarina Johansson, Göteborgs Stad

Nina Zackrisson, Kungsbacka kommun 

Mona Ljunggren Länsstyrelsen i Hallands län

Anna Malmros, projektledare MVG (2015)

Maria Andersson, projektledare MVG (2016)