PCB-tillsyn

Tyngdpunkten i projektet har legat på en tillsynskampanj med inriktningen att följa upp att alla berörda fastighetsägare inventerat sina byggnader och att inventeringarna gjorts med tillräcklig kvalitet.

I projektet som genomfördes 2009 sammanställdes ett steg-för-steg-schema för PCB-tillsynen, med länkat material att använda i arbetet. Schemat, och tillsynskampanjen som bedrevs under året, omfattade hela "PCB-tillsynsområdet": Fog- och golvmassor, isolerrutor och kondensatorer samt tyngre elutrustning.

Schema för PCB-tillsynen, med länkat material att använda i arbetet  Materialet är uppdaterat mars 2014
OBS: Det har för en del användare hänt att länkarna i dokumentet inte vill fungera, pröva i så fall med att byta webbläsare, alternativt att ladda hem dokumentet till den egna datorn.

Blankett för att anmäla sanering av fogmassor till miljökontoret
Någon av följande kan användas:

Göteborgs miljöförvaltning (2012)

MVG:s från 2009 (också länkad från schemat ovan)

Miljökonsultgruppen/sanerapcb.nu

 

 

 

Som ytterligare stöd för tillsynen ordnades en kursdag om PCB. 14 av länets miljökontor deltog aktivt i tillsynen, lite färre än förväntat. Det blev ändå ett ganska stort antal tillsynsärenden och däribland några förelägganden. Inriktningen på de insatser som gjordes var främst inventering av fogmassor.

 

Projektet är avslutat.