PCB-tillsyn

Tyngdpunkten i projektet har legat på en tillsynskampanj med inriktningen att följa upp att alla berörda fastighetsägare inventerat sina byggnader och att inventeringarna gjorts med tillräcklig kvalitet.

I projektet som genomfördes 2009 sammanställdes ett steg-för-steg-schema för PCB-tillsynen, med länkat material att använda i arbetet. Schemat, och tillsynskampanjen som bedrevs under året, omfattade hela "PCB-tillsynsområdet": Fog- och golvmassor, isolerrutor och kondensatorer samt tyngre elutrustning.

Som ytterligare stöd för tillsynen ordnades en kursdag om PCB. 14 av länets miljökontor deltog aktivt i tillsynen, lite färre än förväntat. Det blev ändå ett ganska stort antal tillsynsärenden och däribland några förelägganden. Inriktningen på de insatser som gjordes var främst inventering av fogmassor.

Vill du ta del av materialet från projektet, kontakta projektledarna.

Projektet är avslutat.