Asylboenden

En rad nya asylboenden har tillkommit på senare år, och fler tillkommer nu i de flesta eller alla kommuner. Många blir inkvarterade i lokaler som inte använts för boende på lång tid eller som inte är avsedda för detta. Människor måste också tillfälligt få husrum i idrottshallar, samlingslokaler och liknande. Detta kan medföra risker för olägenheter för människors hälsa. Det finns därför ett stort behov av tillsyn som kan arbeta förebyggande och inte enbart efter klagomål.

GOT Länsstyrelsen och Smittskydd Västra Götaland har  rekommenderat miljönämnderna att omgående prioritera tillsyn vid olika slag av ankomstboenden och asylboenden i länet:
Brev 29 december 2015 med bilagt informationsmaterial.

Projektet avser att ge stöd till tillsynen genom att främja erfarenhetsutbyte, tolkning av bestämmelser och centrala vägledningar med mera. Insatserna kommer närmare att preciseras och beskrivas i en projektplan som tas fram i början av 2016.


Projektet är avslutat.


Aktuellt

16 januari 2017

Projektet är avslutat och godkänd slutrapporten är publicerad i högerspalten.

5 december 2016

Sista projektgruppsmötet i projekt Asylboenden! Vi utvärderade projektgruppens insats och målen. En slutrapport kommer att skrivas och publiceras på denna sida. 
 

2 november 2016

Andra projektgruppsmötet med fokus på att stötta VGR/Smittskydd i arbetet med information till verksamhetsutövare på asylboenden.

 

12 september 2016

Projektgruppsmöte med fokus på att stötta VGR/Smittskydd i arbetet med information till verksamhetsutövare på asylboenden. Checklistan uppdaterades och skickades ut till miljökontoren.

 

23 maj 2016

Projektgruppen lanserar frågor & svar om tillsyn på inomhusmiljön för asylboenden till kommunerna i de båda länen.

Projektgruppen svarar på frågor och både frågan och svaren publiceras här.  

 

18 maj 2016

Projektgruppen Asylboenden i miljösamverkan har satt ihop en checklista för tillsyn på inomhusmiljö på Migrationsverkets asylboenden.

Vi skickade den till kommunerna i miljösamverkan Västra Götaland och Hallands län för användning och synpunkter. Checklistan finns i högerspalten "Relaterat-MVG".

 

23 mars 2016

En seminariedag om inomhusmiljön i asylboenden arrangerades av Folkhälsomyndigheten i samverkan med miljösamverkan Västra Götaland, Halland och Värmland.

Målgruppen för dagen var personer som arbetar med tillsyn eller tillsynsvägledning av asylboenden i främst Västra Götaland, Halland och Värmlands län.

Ett 70- tal personer deltog på seminariedagen.

 

19 februari 2016

Nu är inbjudan till seminariedagen 23 mars klar. Se högerspalten. 16 mars är sista anmälningsdag.

Folkhälsomyndigheten har nu en vägledning om hem för ensamkommande asylsökande barn. Länk i högerspalten.

 

10 februari 2016

Projektgruppen har haft  ett första möte i slutet av januari och började då diskutera projektplanen och vilka insatser som ska göras i projektet. En given insats är att medverka till seminariet 23 mars i Göteborg som Folkhälsomyndigheten tagit initiativ till (se högerspalten).
Men vad ska vi satsa på utöver det? För att hamna rätt och kunna koncentrera oss på det som gör mest nytta för miljökontorens tillsyn bestämde vi att göra en enkät.

 Content Editor ‭[2]‬

 Content Editor ‭[1]‬

​Projektplan kommer inom kort.

 Projektgrupp

Maria Andersson, projektledare MVG, Länsstyrelsen Västra Götaland

Annika Lundahl, Länsstyrelsen Västra Götaland

Jan-Eric Bäck, Öckerö

Linda Östberg, Härryda

Malin Leo, MöS

Viktoria Cadle, Mölndal

Yusra Moshtat, Göteborg