Uppföljning vedeldningspolicy

Projektet fokuserade på att följa upp hur många kommuner som har en policy för småskalig eldning med fasta bränslen.

Dåvarande Miljösamverkan –98 upprättade gemensamt med GöteborgsRegionen, Energikontoret Väst och Kommunförbundet i Göteborgs- och Bohuslän ett förslag till kommunal policy för småskalig eldning med fasta bränslen.

I policyn finns bland annat förslag på utformning av kommunala föreskrifter enligt miljöbalken för fastbränsleeldning med krav på bränslekvalité och eldningsteknik samt en policy om att alla nyinstallationer av vedpannor och lokaleldstäder ska vara miljögodkända.

För att få en uppfattning om hur många kommuner som har använt förslaget och antagit en policy för småskalig fastbränsleeldning gjenomfördes en enkel enkät i samtliga länets kommuner. Enkätresultatet sammanställdes i en rapport som du hittar här nedan.

Rapport 6 april 2001 om enkätresultat, med slutsatser och rekommendationer

 

Projektet är avslutat.