Småskalig fastbränsleeldning

Projektet fokuserade på att ta fram stöd för kommunernas arbete med småskalig fastbränsleeldning ur framför allt hälsoskyddssynpunkt.

Projektets mål var att bistå miljökontoren med rutiner och verktyg som leder till en effektiv och enhetlig hantering av ärenden med klagomål på småskalig fastbränsleeldning. Ett annat mål var att tillsammans med andra funktioner i kommunen arbeta förebyggande för att minimera skadliga utsläpp och störningar. 

Arbetet resulterade bland annat i en vägledning som ska vara ett kunskapsunderlag och stöddokument för handläggning av klagomålsärenden.

1-startdokument-vagledning-fastbransle.pdf

Vägledningens startdokument består bara av en sida. Klicka i rutorna där för att komma vidare till olika delar.
OBS: Det har för en del användare hänt att länkarna i dokumentet inte vill fungera, pröva i så fall med att byta webbläsare, alternativt att ladda hem dokumentet till den egna datorn.

Projektet pågick under 2012 och är avslutat.

 Relaterat