Idrott/gym och tillfälligt boende

Projektet handlar om hälsoskydd i idrottslokaler och gym samt i hotell och andra tillfälliga boenden. Målet är att ge aktuell kunskap på området och klargöra vad som behöver prioriteras i tillsynen.

Projektet inriktas främst men inte uteslutande på hygienfrågor; inomhusmiljöfaktorer som ventilation med mera kan också tas med. Ett bra stöd för tillsyn finns i Socialstyrelsens handbok Hälsoskydd vid tillfälligt boende. För tillsyn av idrottslokaler och gym finns för närvarande inte lika specifikt stöd, men en del information från Socialstyrelsen om hygienfrågor med mera som kan vara användbart.

Inom projektet planeras ett seminarium som fokuserar på de vanligaste bristerna och klargör tillsynsbehovet på dessa anläggningar och lokaler.

Arbetet inleddes i oktober 2013 och avslutades oktober 2014.

Aktuellt

30 oktober 2014

Nu är båda handläggarstöden klara. Se  högerspalten.

7 oktober 2014

Arbetet med att få handläggarstöden klara fortskrider, det har försenats en aning men de bör bli klara för publicering inom ett par veckor.

16 juli 2014

Handläggarstöden beräknas nu bli klara under andra halvan av september.

1 juni 2014

Seminariedagen 26 maj var välbesökt. En utvärderingsenkät har gått till deltagarna, i den frågar vi också om önskemål på handläggarstöden. Projektgruppen jobbar nu vidare med att få handläggarstöden klara.

17 april 2014

Nu har inbjudan till seminariet gått ut.

10 april 2014

Arbetet fortlöper enligt plan med framtagande av handläggarstöd och planering av seminariedagen som kommer att hållas i Mölndal 26 maj. Inbjudan planeras gå ut vecka 16.

19 december 2013

Seminariedagen är nu bestämd till 26 maj 2014.

11 december 2013

Projektgruppen har haft sitt andra projektgruppsmöte och fastställt en projektplan (se högerspalten). 

En seminariedag ska ordnas i maj. Den kommer att ha en del för gym/idrott och en del för tillfälligt boende, tillsammans en heldag. 

7 oktober

En projektgrupp har bildats och kommer att ha sitt första möte den 23 oktober. Gruppens första uppgift blir att ta fram en projektplan för att närmare bestämma vad projektet ska omfatta.

12 augusti 2013

Vi söker deltagare till projektgruppen.

 Projektgrupp

Gudrun Törnström
Länsstyrelsen

Kristin Gullstrand
Mölndal

Liv Berg
Mark 

Naida Granov
Tjörn

Lasse Lind
projektledare MVG