Hälsoskadligt buller på diskotek

Hörselskador, tinnitus, till följd av högt buller på bland annat diskotek och konserter har uppmärksammats på senare år. Många ungdomar riskerar livslånga hörselskador och det är en angelägen hälsoskyddsfråga att motverka detta.

Syftet med projektet har varit att verksamheter och arrangemang i länet ska ha en ljudnivå som ligger under de värden Socialstyrelsen rekommenderar. 

Under hösten 2000 togs det fram ett informationsmaterial och en handledning för miljökontoren. Handledningen innehåller information om hur material som tagits fram i projektet kan användas och vilka insatser miljökontoren kan göra. Handledningen innehåller även information om hälsoskadligt buller, lagstiftning och vägledning från centrala myndigheter med mera

Handledning - Hälsoskadligt buller

Handledningens bilagor/delar av bilagor i separata filer i rtf-format (för egen redigering) finns till höger på sidan.

En samordnad tillsynskampanj genomfördes under mars-augusti 2001. Under kampanjtiden spred miljökontoren i länet information samt utförde ljudmätningar i olika verksamheter och arrangemang.

Ett uppföljande projekt genomfördes 2003 då en ny tillsynskampanj genomfördes, med stöd av samma handledning.

Resultat av båda projekten redovisas i utvärderingsrapporterna ovan till höger.

 

Projektet pågick 2000 till 2001 och är avslutat.

Det uppföljande projektet pågick 2003 och är avslutat

Bilagor handledning