Utbildning om buller och ljudmätningar

Projektets syfte är att ge ökad kompetens och aktuell kunskap på de båda områdena inomhusbuller och industribuller. Projektet blir, på dessa båda områden, ett komplement och uppföljning till det tidigare projekt Buller.

​I projekt Buller (Miljösamverkan Västra Götaland, 2011-2012) togs det fram ett antal "verktygslådor" för olika slags buller. Efter det har ny vägledning kommit från SP om mätning av ljudnivå i bostadsrum och skollokaler (SP Rapport 2015:02). Utbildning i mätning av ljudnivå i bostadsrum och skollokaler utifrån SP:s vägledning behövs och har efterfrågats av miljökontoren. Detta avser inte buller inomhus som kommer från trafik, vilket i första hand hanteras genom beräkningar och inte mätning. Höjda riktvärden i trafikbullerförordningen (väg och spår) kan medföra konsekvenser för inomhusbuller, t ex lågfrekvent buller samt ev. vibrationer.

Det har även efterfrågats vägledning om hur indikerande mätningar av industribuller ska genomföras och hur miljökontoren kan granska dem, och i vilken utsträckning miljökontoren bör göra mätningar själva.

Projektet innebär att planera och anordna en utbildning.


Projektet är avslutat.

 

Aktuellt 2020

Projektet är avslutat i och med att slutrapporten har godkänts av faddrarna. Se slutrapporten i boxen till höger.


Aktuellt 2019

Juli
Dokumentation från utbildningen finns hos projektledarna.

Maj
Utbildningen genomfördes den 21-22 maj. Stort tack till alla deltagare!

Våren
Projektgruppen har jobbat på med att ta fram en gedigen utbildning och kan nu bjuda in deltagare till två utbildningsdagar den 21-22 maj. 

Aktuellt 2018

Hösten 2018
Projektgruppen fick under sommaren kännedom om att Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket avser att komma med ny/uppdaterad vägledning inom bullerområdet. Det arbetet kommer att vara klart tidigast i januari 2019. De avser därefter att hålla gemensamma regionala träffar i landet.

Projektgruppen ser det som mycket angeläget att införliva den nya vägledningen i utbildningen samt att samordna oss med de statliga myndigheterna för att inspektörer och handläggare inte ska behöva boka av alltför många dagar för utbildning som rör bullerfrågor. Vi har därför valt att pausa projektarbetet under hösten och senarelagt utbildningen till våren 2019, troligen i maj. Så snart det finns ett fastställt datum kommer det att meddelas här. Håll utkik!

Juni
Gruppen har haft ytterligare två möten och utformningen av och innehållet på utbildningen börjar ta form. Projektplanen är fastställd, se boxen till höger. Där kan du läsa mer om vad projektet kommer att innebära.

Syftet med projektet är att ge ökad kompetens och aktuell kunskap inom de båda områdena inomhusbuller och industribuller. Projektet har totalt 6 mål. Det första är att aktualitetsgranska de befintliga verktygslådor för buller som togs fram under MVG:s projekt 2011-2012. Det andra är att anordna en utbildning om buller för inspektörer och handläggare på miljökontor och Länsstyrelser i Västra Götaland och Hallands län. Utbildningen planeras ha följande innehåll:

    • Teoripass med grundläggande begrepp, akustikkunskap, aktuella riktvärden och vägledningar kopplat till inomhusbuller och industribuller.
    • Fördjupning inom ytterligare ett eller flera områden.
    • Mätning av inomhusbuller inklusive inledande teorigenomgång
    • Mätning av industribuller inklusive inledande teorigenomgång.

Projektets övriga mål handlar om samverkan, utfall och utvärdering.

April

En projektgrupp har bildats och gruppen har haft två möten. Fler möten är inbokade fram till sommaren och gruppen har påbörjat arbetet med projektplanen, exempelvis innehåll och avgränsningar.

Februari
En projektgrupp har bildats.

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[2]‬

​Kommer snart..

 Content Editor ‭[1]‬

Torbjörn Göransson, Göteborg

Susann Lundman, Länsstyrelsen Västra Götaland

Bogdan Cocora, Ulricehamn Tranemo

Andreas Wållberg, Länsstyrelsen Västra Götaland

Anders Hultén-Olofsson, MTG

Pia Bergenholtz, Mellersta Bohuslän

Malin Karlsson, projektledare miljösamverkan