Detaljplaner för bostäder

Projektet Detaljplaner för bostäder syftar till att skapa samsyn och stödja kommuner och länsstyrelser att genomföra tillsyn på Detaljplaner för bostäder på ett effektivt sätt.

Miljösamverkan Västra Götaland är projektledare.

 

Aktuellt

2019

Oktober
Projektet håller på att startas upp. Mer information kommer under hösten.

 

 

 Content Editor ‭[5]‬

 Content Editor ‭[1]‬

​Kommer snart...

 Content Editor ‭[2]‬Jorge Pena,
Miljösamverkan Västra Götaland


Referensgrupp