Detaljplaner för bostäder

Projektet Detaljplaner för bostäder syftar till att skapa samsyn och stödja kommuner och länsstyrelser att genomföra tillsyn på Detaljplaner för bostäder på ett effektivt sätt.

Miljösamverkan Västra Götaland är projektledare.

Aktuellt

2020

Projektgruppen har under året arbetet fram ett utkast på handläggarstöd som i november/december var på remiss hos kommunerna som ingår i projektgruppen samt de båda länsstyrelserna. Remissynpunkterna kommer att bearbetas de kommande månaderna innan projektet avslutas och handläggarstödet är färdigt i början av april 2021.


2019

December
Projektet startades upp och en projektgrupp bildades.

 

 

 Content Editor ‭[4]‬

Material kommer att läggas här under projektets gång

 Content Editor ‭[1]‬

​Kommer snart...

 Content Editor ‭[2]‬

Camilla Hansson Ahlbom, Kungsbacka

Amadeus Henriksson, Laholm

Fredrik Horn, Kungälv

Yvonne Petersson, Mellersta Bohuslän

Anna-Carin Karlsson, Laholm

Christina Marmolin, Skara

Elin Isaksson, Vänersborg

Per-Anders Linder, Halmstad

Johanna Severinsson, Länsstyrelsen Västra Götaland

Nirmala Blom Adapa, Länsstyrelsen Västra Götaland

Annika Lundahl, Länsstyrelsen Västra Götaland

Sofie Halsius, projektledare
Miljösamverkan Västra Götaland from oktober 2020

Malin Karlsson, projektledare
Miljösamverkan Västra Götaland tom oktober 2020