Detaljplaner för bostäder

Projektet Detaljplaner för bostäder syftar till att skapa samsyn och stödja kommuner och länsstyrelser att genomföra tillsyn på Detaljplaner för bostäder på ett effektivt sätt.

Miljösamverkan Västra Götaland är projektledare.

 

Aktuellt

2020

Mer information kommer.

 

2019

Oktober
Projektet startades upp och en projektgrupp bildades.

 

 

 Content Editor ‭[4]‬

Material kommer att läggas här under projektets gång

 Content Editor ‭[1]‬

​Kommer snart...

 Content Editor ‭[2]‬

 

Sofie Halsius, projektledare
Miljösamverkan Västra Götaland from oktober 2020

Malin Karlsson, projektledare
Miljösamverkan Västra Götaland tom oktober 2020


Referensgrupp