Äldreboenden och vårdlokaler

Projektet ska underlätta för miljökontoren att utöva rättsäker, ändamålsenlig och effektiv tillsyn på äldreboenden och vårdlokaler. Projektet ska ge stöd för prioriteringar av vilka verksamheter som behöver tillsynas och på vilken nivå tillsynen bör ligga på med tanke för riskerna för människors hälsa. Ytterst är syftet med projektet att minska smittspridning samt att brukarna har en bra boendemiljö utan risk för olägenhet.

Tillsynen av hälsoskyddet på äldreboenden är ofta nedprioriterad eller eftersatt, men borde enligt kriterierna ha hög prioritet: Gruppen som vistas här är känslig, har svårt att hävda sina intressen, ofta stora grupper, hög smittrisk, mycket avfall som kan vara smittförande osv. Tidigare tillsynsbesök har visat på brister i bland annat rutiner för städning och tvätt. Personalen får många gånger inte den utbildning som behövs och ansvarsfördelningen är ofta otydlig.

Projektet bidrar till miljösamverkans vision Det önskade läget genom att projektet är kompetenshöjande, utvecklar en gemensam praxis under tillsynskampanjen samt att projektet bidrar till en hållbar boendemiljö på äldreboende och andra vårdlokaler. Vi samverkar även med andra aktörer såsom Västra Götalandsregionen samt Folkhälsomyndigheten.

Projektet startade i februari 2017 och pågick till januari 2018. En tillsynskampanjen pågick 15 juni-20 oktober 2017. Tiden planerades för att minimera risken för att tillsynsbesöken skulle bidra till spridning av vinterkräksjukan.

Projektet är avslutat.

 

Aktuellt januari 2018

Slutrapporten är godkänd av projektets faddrar och därmed fastställd. Projektet avslutas.

 

Aktuellt december 2017

Projektgruppen har träffats för utvärdering av projektarbetet samt analys av resultatet av den utskickade enkäten. Utifrån detta har en slutrapport samlat resultat och lärdomar. Rapporten har skickats till projektets faddrar för godkännande.

 

Aktuellt oktober 2017

Nu har tillsynskampanjen om Äldreboende och vårdlokaler avslutats. Nu är vi nyfikna på hur det har gått! En utvärdering finns utskickad till samtliga kontaktpersoner på miljökontoren i våra län. Vi är väldigt tacksamma om ni vill fylla i den. Det hjälper oss att förbättra miljösamverkan och vårt gemensamma arbete. Sista svarsdag är 7 november.  

 

Aktuellt juni 2017

Nu kickar vi i gång tillsynskampanjen för Äldreboende och vårdlokaler! Handläggarstöd och checklista finns publicerat till höger. Checklistan finns som bilaga till handläggarstödet men vill du ändra i den finns den även som excel här till höger.

Syftet med tillsynskampanjen är att miljökontoren ska komma igång med inspektioner på äldreboenden och andra vårdlokaler.

Tillsyn kommer att göras på te.x. äldreboenden, korttidsboenden, servicehus och gruppbostäder. Ingen anmälan krävs för att vara med i tillsynkampanjen. I handläggarstödets kapitlet Tillsynskampanj finns mer information om upplägg och förberedelser inför tillsynsbesöket.

Efter kampanjen kommer vi att skicka ut en utvärdering.

 

Aktuellt maj 2017

Projektgruppen är nästan klara med handläggarstöd och checklista och materialet ska nu granskas av kommunikatör och referenspersoner. Materialet kommer publiceras inför tillsynskampanjen som startar 15 juni.

 

​Aktuellt mars 2017

Nu har projektplanen godkänts av styrgrupperna och du hittar du till höger på sidan. Där kan du läsa om projektets syfte, mål, avgränsningar mm. Eftersom projektet startat lite sent och projektgruppen anser att det är viktigt att tillsynskampanjen kommer igång innan sommaren, har samlingslokaler tagit bort ur projektet. Däremot kommer delar av materialet även kunna användas på samlingslokaler för den som vill.

Tillsynskampanjen kommer att pågå 15 juni-20 oktober. Tiden är planerad för att minimera risken för att tillsynsbesöken ska bidra till spridning av vinterkräksjukan.

Projektgruppen kommer ta fram ett enkelt handläggarstöd med syfte att samla det viktigaste som behövs för att komma ut på tillsyn. En checklista kommer också tas fram.

 

 

​Aktuellt februari 2017

En projektgrupp har bildats och har haft ett första möte. Projektet har startat 1,5 månad efter planerad uppstartstid pga för få anmälda i projektgruppen. Detta kan påverka tiden för tillsynskampanjen eftersom projektgruppen ska hinna ta fram stödmaterial inför den.. Vi har bokat ytterligare två möten i mars då vi hoppas kunna sätta projektplanen. Vi återkommer med mer information därefter.

 

Aktuellt december 2016

Vi söker projektgruppsdeltagare! Om du är intresserad så hör av dig till projektledare Anna Malmros

 Content Editor ‭[1]‬

  • Michaela Håkansson, Herrljunga kommun
  • Kristoffer Tveiten, Vårgårda kommun
  • Anna Torsson, Vänersborgs kommun
  • Åsa Lindblad, Mariestad Töreboda Gullspång
  • Maria Barrestig, Essunga kommun
    Anna Malmros, Projektledare