Inventering av förorenade områden

Handläggarstöd (öppnas som PDF i ny flik)
(Klicka på bilden så kommer du till handläggarstödet, öppnas som PDF i ny flik)

 

Handläggarstöd

Handläggarstödet är framtaget för kommuner som vill börja inventera förorenade områden. Tanken har varit att skapa ett "paket" med allt du behöver för att inventera. Projektgruppen har därför valt att illustrera stödet som ett enkelt "flödesschema", från uppdrag till avslut. Handläggarstödet är tänkt att läsas på skärm genom att klicka sig fram mellan de olika stegen. Handläggarstödet når du genom att klicka på bilden ovan.

 

 UPPDATERING 2019-09-04

OBS! Länken för EHB-stödet har ändrats på sida 7 i handläggarstödet. Här är den riktiga länken.  

 

Samarbetsyta på Tillsynsportalen Väst

På Tillsynsportalen Väst finns en samarbetsyta om inventering av förorenade områden. Du hittar den under Miljöskydd - Förorenade områden - Inventering. Där kan du ställa frågor om inventering, dela med dig av tips och andra erfarenheter eller lägga upp exempel på mallar och beslut. Sidan är uppbyggd utifrån Miljösamverkans handläggarstöd.

Tillsynsportalen är till för de som arbetar med inom miljöbalkens områden på miljökontor och länsstyrelser i Västra Götaland och Halland. Du når tillsynsportalen via https://tillsynsportalenvast.lansstyrelsen.se

Har du inte åtkomst till Tillsynsportalen Väst så hör av dig till: tillsynsportalenvast@lansstyrelsen.se                                           

 

Seminarium 

Den 16 oktober 2017 hölls ett seminarium om inventering av förorenade områden. Se program och presentationsmaterial nedan.

 Program

Metodik för inventering av förorenade områden

Hässleholms kommuns erfarenheter av inventering

Riskklassningspass

 

Projektet i korthet

Syftet med projektet är att miljökontoren har kunskap och stöd för att initiera inventering av förorenade områden enligt MIFO fas 1 på de verksamheter som kommunen har tillsyn på.

Vägledningen ska medföra kompetenta handläggare, som kan motivera varför inventering ska utföras. Genom information blir miljökontoren mer förutsägbara för verksamhetsutövarna.

Efter avslutat projekt ska följande ha uppnåtts:

  1. Tagit fram ett handläggarstöd, som kan användas för att starta upp och genomföra inventering av förorenade områden.
  2. Arrangerat ett seminarium, där handläggarstödet ska ha presenterats, där det ska ha varit föreläsningar samt att det ska ha skett erfarenhetsutbyte.
  3. Upprättat en samarbetsyta på Tillsynsportalen som stöd för kommunerna i deras inventeringsarbete.

 

 Projektgrupp

  • Helene Jonsson, Dalslands miljö- och energikontor
  • Ilse Postma, Borås Stad
  • Ida Florberger, Lidköpings kommun
  • Manne Johansson, Skövde kommun
  • Love Bojén, Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Anna Malmros, projektledare