Förorenade områden vid pågående verksamheter

Förorenade områden är ett komplext område som kräver mycket kunskap och resurser. Projektet har därför fokuserat på att ta fram stöd för framför allt miljökontorens tillsyn på pågående miljöfarliga verksamheter.

En tillsynshandledning om förorenade områden vid pågående verksamheter togs fram i maj 2006 och uppdaterades i juni 2008.

Under 2007-2008 genomförde projektet en kampanj för att ge stöd vid ärendehandläggning. Syftet med kampanjen var att komma igång med och arbeta med förorenade områden vid pågående verksamheter. För att alla skulle ha möjlighet att delta i kampanjen var inriktningen inte en särskild bransch, utan istället fritt val av verksamhet. Arbetet med tillsynskampanjen sammanställdes i en slutrapport i april 2008.

De båda publikationerna finns till höger på sidan under "Relaterat".

 

Projektet är avslutat.