Samverkan kring förorenade områden

För att målet Giftfri miljö ska kunna uppnås måste takten ökas när det gäller arbetet med förorenade områden. Ett sätt att lyfta fram dessa områden är att upprätta en handlingsplan, jobba med den framåtsyftande samt att få tid att arbeta egeninitierat och inte bara händelsestyrt. Detta projekt syftar till att skapa ett nätverk för att

För att målet Giftfri miljö ska kunna uppnås måste takten ökas när det gäller arbetet med förorenade områden. Ett sätt att lyfta fram dessa områden är att upprätta en handlingsplan, jobba med den framåtsyftande samt att få tid att arbeta egeninitierat och inte bara händelsestyrt. Många kommuner har redan påbörjat arbetet och det kan finnas många goda exempel på hur man tänker, hur man gör och vilka som är involverade i hela kommunen. Att skapa en plattform där kommunerna i första hand kan byta ut erfarenheter och hur man kan påbörja arbeta egeninitierat med förorenade områden utifrån miljökvalitetsmålen samt FN:s globala hållbarhetsmål med mera.

Syftet är att skapa en fungerande plattform/nätverk på Tillsynsportalen Väst kring förorenade områden. Detta nås genom att skapa ett nätverk där kommuner kan dela erfarenheter och ta hjälp av varandra i arbetet med förorenade områden. Nätverket kan fungera som en plattform där både goda exempel kan lyftas fram men även svåra utmaningar diskuteras. Men även genom att fungera som stöd när en handlingsplan för förorenade områden ska tas fram. Handlingsplanen kan bidra till samsyn och att gemensamma bedömningsgrunder inom förorenade områden, vilket leder till en ökad likabehandling i länen. Sida 11 av 29

Projektet är startat och har haft ett par möten. Projektgruppen jobbar nu med projektplanen.

 

Aktuellt

2020

Juli

Projektplanen är klar och godkänd av faddrarna. Du hittar den i boxen till höger på sidan.

 

Maj

Gruppen kommer att arbeta igenom projektplanen.

 

Mars

Projektgrupp finns på plats och ett första startmöte genomfördes den 23 mars.

 

 Content Editor ‭[2]‬

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[1]‬

Anna Karlsson, Miljöinspektör, Uddevalla kommun

Joel Zetterlund, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Falkenberg kommun

Katarina Hallberg, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Åmål kommun

Lena Hedlund, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Ale kommun

Matilda Lindström, Miljöinspektör, Orust kommun

Meliha Suhonjic, Miljöhandläggare, Gislaved-Tranemo kommun

Oskar Lundin, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Lidköpings kommun

Veronica Andersson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Hylte kommun