Tillsynskampanj energi

Energifrågan är en av de största miljöfrågorna när det gäller klimathotet. Syftet med detta projekt var att genom operativ tillsyn – inte endast information – tackla klimatfrågan.

Projektet var en fortsättning av projektet från 2006 då handledningen Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering togs fram.  

Projektet har haft ett stort fokus på tillsyn, med övertygelsen att tillsynsbesök, inte bara information, är nödvändigt i klimatarbetet. Projektet har också arbetat för en bred och långsiktig samverkan i energifrågan. Ett särskilt fokus har varit möjligheterna till samarbete inom kommunen mellan miljökontoret och energi- och klimatrådgivaren.

Projektgruppen har arbetat fram Energikartläggning och energiplan, information och mallar för verksamhetsutövare, 2010. Material togs ursprungligen fram inom Miljösamverkan Östergötland, MÖTA, men har bearbetats i projektet. Ta kontakt med projektledarna om ni vill ha materialet.

Materialet är framtaget som ett stöd för verksamheter i arbetet med att genomföra en översiktlig energikartläggning och energiplan. Mallarna ska hjälpa till att strukturera uppgifterna för energikartläggningen och vara en vägledning för hur man kan lägga upp planerna för framtiden (energiplanen). Till höger på sidan finns materialet att hämta även i wordformat.

Projektet är avslutat.