Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Projektet, som startade 2005, går igenom hur energifrågor behandlas vid tillsyn, prövning och till viss del i samband med yttranden i fysisk planering.

Detta är ett projekt som ska ge stöd åt i första hand handläggare på miljökontoren och Länsstyrelsen för hantering av energifrågor i tillsynen, prövningen och den fysiska planeringen.

Arbetets huvudinriktningar är: 

  • Att med information väcka företagens intresse 
  • Tillsynsvägen med stöd av miljöbalken 
  • Kunskapshöjning för miljöhandläggare, energirådgivare och byggnadsinspektörer som inte redan har goda kunskaper 
  • Planering och byggande 
  • Ökat lokalt samarbete.

Projektgruppen har tagit fram en handledning för energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering.

Handledning energi dec 2006.pdf

Projektgrupp

Där bara kommunnamn anges är arbetsplatsen miljökontor eller motsvarande.

Fredrik Andersson    Göteborgs stadsbyggnadskontor 
Fredrik Berlin    Mölndal 
Magnus Nårdal    Länsstyrelsen 
Ingemar Nilsson    Uddevalla 
Roger Stenström    energirådgivare Uddevalla, Tanum, Lysekil och Munkedal 
Sture Larsson Jones     Borås 
Jesper Peterson    energirådgivare Borås  
Maria Sörensson    Göteborgs stadsbyggnadskontor 
Cecilia Lunder    Miljösamverkan