Oljeavskiljare

Målet för projektet är att miljö- (och livsmedels-) inspektörer ska få ökad kunskap om funktionen hos olje- (respektive fett-) avskiljare och kunna tillämpa det i tillsynsarbetet

Oljeavskiljare förekommer i många verksamheter och behöver ofta granskas i tillsynen. Projektet kommer att genomföras som ett kortare serviceprojekt där projektgruppen anordnar en utbildningsdag med efterföljande dokumentation. Tidigare har andra miljösamverkan gjort liknande projekt, varifrån upplägg, program och utvärderingar kan fungera som underlag för arbetet.

Projektet ska i första hand inriktas på oljeavskiljare, men projektgruppen får bedöma om det även skulle kunna omfatta fettavskiljare eftersom funktionen för dessa är liknande. Vidare får projektgruppen avgöra om man även ska utreda tillsynsansvaret för fettavskiljare.

 

Projektet är avslutat i och med att dokumentationen från kursdagen nu publicerats. En kort slutrapport kommer att läggas till senare.

Aktuellt

7 april 2015

Nu är dokumentationen klar och publicerad. Se länken uppe till höger här. Där hittar ni filmer, presentationer och kompletterande information som vi lagt till.
Där finns också en kort enkät som ni gärna får besvara när ni tagit del av dokumentationen.

10 mars 2015

Det dröjer tyvärr ännu en liten tid innan dokumentationen från kursdagen 9 december kan läggas upp här. Men snart så ...

10 februari 2015

Ursäkta att det dröjt, men dokumentationen från kursdagen 9 december, inklusive film, kommer här så snart som möjligt. Inte senare än vecka 9 som det ser ut nu.

19 december

Kursdagen 9 december var mycket välbesökt med deltagare från både miljö- och va-sidan. Projektgruppen kommer i januari att sammanställa dokumentation från kursdagen. Dokumentation läggs sedan på den här webbsidan. Kursdagen filmades, så i dokumentationen kommer även att ingå en film. 

7 november 2014

Kursdagen 9 december: Nu är inbjudan med program och länk till anmälningsformulär klar. Se högerspalten. Sista anmälningsdag 1 december

23 oktober

Nu är det bestämt att kursdagen hålls 9 december på Ullevi konferens i Göteborg. Läs mer i kalendern

7 oktober 2014

På projektgruppens andra möte fortsatte planeringen av kursdagen. Två alternativa dagar för kursdag är 9 och 18 december. Vi meddelar här så snart det är bestämt vilken av dessa det blir.

augusti 2014

Det första projektgruppsmötet hölls 20 augusti. Projektgruppen siktar på att ordna en kursdag i slutet av november eller början av december.

juli 2014

En projektgrupp har bildats under våren och kommer att ha sitt första möte i augusti.

 Projektgrupp

Sebastian Arneland
Kungälv

Åsa Furustam
Mariestad-Töreboda-Gullspång (MTG)

Britt-Marie Mether
Dalslands miljökontor

Max Olsson Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS). 

Susanna Olsson
Alingsås

Lasse Lind
Projektledare MVG