Enskilda avlopp

Det händer mycket på området små avlopp, och avlopp är alltid en stor arbetsuppgift för de flesta miljökontor.

Projektet är avslutat.

Det är viktigt att miljökontoren, när man planerar att se över avloppen i ett område genom någon form av tillsyn, också är medvetna om de skyldigheter som kommunen har att ordna med och erbjuda vattentjänster.

Det är långtifrån självklart att icke godkända enskilda avloppsanläggningar alltid ska ersättas med nya enskilda lösningar.

Projektgruppen har bland annat tagit fram ett informationsblad om lagen om allmänna vattentjänster samt en förteckning över geohydrologkonsulter. Dessa båda finns till höger på sidan under "Relaterat".

Där under finns vår avloppsinventeringsmanual.

Projektgruppen har även tagit fram ett kurspaket: Informationsträffar för avloppsentereprenörer. Detta material finns nedan.

 

Kurspaket