Enskilda avlopp Fosforfällor

Projektet drivs av Miljösamverkan Halland (MH) men är öppet för kommuner i både  Västra Götaland och Halland.

Projektet startade 27 februari 2015 och avslutades under sommaren 2016.

Syftet är att minska läckage av fosfor från enskilda avlopp till vattenförekomster genom ökad kunskap hos inspektörerna om fosforfällor, en gemensam tillsynsmetodik och en tydligare ansvarsfördelning vad gäller tillsyn, underhåll och avfallshantering av fosforfällor. Projektet ska också bidra till att få underlag för bytesintervall av filtermaterial.

För material och mer information ta kontakt med projektledarna.