Nedskräpning inklusive skrotbilar

Projektetets syfte är att ta fram en handledning som ger stöd åt miljökontorens arbete med nedskräpningsärenden.

Projektet har som mål att skapa rutiner som leder till att nedskräpningsärenden kan hanteras effektivt och att det därmed blir mindre skräp och färre skrotbilar som förorenar och förfular i naturen.

Det har tagits fram en handledning som ger stöd åt miljökontorens arbete med nedskräpningsärenden. Syftet är första hand att underlätta för miljökontoren att tilllämpa en effektiv hantering av ärenden om nedskräpning, inklusive skrotbilsärenden, och hur detta kan göras i samverkan med andra funktioner i kommunen.

Projektet tillhör miljömål: God bebyggd miljö, Giftfri miljö.

2019-10-08
Miljösamverkan Jönköping har uppdaterat handläggarstödet som togs fram i Miljösamverkan Västra Götaland 2013:

 Handläggarstöd nedskräpning- och skrotbilsärenden Msv Jl 2019-09-18.pdf

 

 

Projektet avslutat juli 2013

Arbetet startade i september 2012 och fortsatte 2013.

Efter seminariedagen 29 maj publicerades handläggarstödet i  början av juli och därmed är projektet avslutat.

Projektdeltagare

Följande personer medverkar i projektgruppen:

Johanna Björck    Mariestad-Töreboda-Gullspång 
Morgan Ewaldsson    Miljösamverkan östra Skaraborg 
Per Reinholdtzon    Miljöskyddskontoret Alingsås 
Åsa Fröjd    Miljöförvaltningen Göteborgs stad 
Lasse Lind    Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland