Massor från schakt och anläggning

Vad gäller för återanvändning och kvittblivning av massor, vilka regler är tillämpliga, vilka har ansvar, hur karaktäriseras massorna, hur ska ärendena handläggas?
Omslag tillsynshandledning

Klassningen varierar från B, C, U, 12:6-samråd med Länsstyrelsen (naturvård) och så vidare. Allt utifrån typ av massor, omfattning, syfte, aktuell plats, tidsomfattning med mera. Det råder en hel del osäkerhet på området. Idag hanteras ärenden nog olika och varierande av olika tillsynsmyndigheter.

Miljösamverkan Västra Götaland har gemensamt med Miljösamverkan Värmland arbetat fram en tillsynshandledning om hantering av schaktmassor (publicerad april 2010).

Hantering av schaktmassor - tillsynshandledning

Projektet tillhör miljömål: Giftfri miljö, God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan.

Arbetet startade i mars 2009 och avslutades i april 2010.

Arbetet gjordes i samverkan med Miljösamverkan Värmland www.miljosamverkanvarmland.se.