Bilskrotar

Under våren 2004 genomförde Miljösamverkan Västra Götaland ett projekt om bilskrotar. Projektets övergripande syfte var att genom tillsyn verka för en miljöriktig hantering på bilskrotningsverksamheter. Detta för att skydda miljön och människors hälsa både i nuläget och i framtiden.

Miljöproblem vid bilskrotar orsakas ofta av utsläpp till mark och vatten av oljor och andra kemikalier som finns i bilar. Utsläppen beror oftast på en bristfällig hantering och lagring.

Alla som bedriver bilskrotningsverksamhet måste ha auktorisation enligt bilskrotningslagen. Auktorisationen är numera tidsbegränsad till fem år i taget. Alla auktorisationer utan tidsbegränsning upphörde att gälla vid halvårsskiftet 2004. De företag som berördes av detta var därför tvungna att söka om ny auktorisation för att få fortsätta att bedriva bilskrotningsverksamhet.

I en samlad tillsynskampanj 2004 fick miljökontoren stöd i att utöva tillsyn över bilskrotningsverksamheter. Eftersom miljöfrågorna är en viktig förutsättning för att auktorisation ska kunna beviljas så hade kampanjen även i syfte att ge tillsynsmyndigheterna stöd i det remissförfarande enligt bilskrotningslagen som många miljökontor berörts av inför Länsstyrelsens beslut om ny auktorisation.

Omslag handledning

Handledning för tillsyn vid bilskrotar

Våren 2004 tog projektgruppen fram en tillsynshandledning, reviderad 2010. Handledningens syfte var att ge vägledning för miljötillsyn på bilskrotningsverksamheter.

Handledningen presenterar vad som gäller för auktorisation enligt bilskrotningsförordningen och om ekonomisk säkerhet i samband med auktorisationsbeslut. Vidare ges en kort beskrivning av hur Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar med den frågan.

I handledningen finns även information om rapporter och webbplatser där man hittar mer information om bilskrotningsverksamheter.

Tillsyn vid bilskrotar - handledning 2004, rev 2010

 

Projektet är avslutat.