Avfallstillsyn

Avfallshanteringen är en ständigt aktuell fråga och såväl en central miljö- och resursfråga som förknippad med olägenheter och miljöstörningar. Projektet om avfallstillsyn har fokuserat på två olika delfrågor: backyard burning och återvinningsstationer.
Omslag handledning backyard burning

Backyard burning

Så kallad ”Backyard burning” innebär otillåten, mer eller mindre småskalig, avfallsförbränning på olika verksamheter eller privata tomter. Det är viktigt att kommunicera argument för en bra avfallshantering, i motsats till det vanligt förekommande beteendet att elda upp soporna hemma på bakgården alternativt i den egna verksamheten.

Projektgruppen har tagit fram en folder som handlar om riskerna med att elda avfall. Meningen är att miljökontoren ska kunna använda denna som information i ärenden, det vill säga dela ut den till den som eldar. Den kan också läggas ut på kommunens webbplats. Det har även tagits fram en kortfattad tillsynshandledning med information om risker, lagstiftning och tips för tillsynen.

Handledningen och annat material om backyard burning finns till höger på sidan.

Omslag handledning återvinningsstationer

Återvinningsstationer

Återvinningsstationer är till för allmänhetens sortering av glas, plast, returpapper med mera. Nedskräpning och bristande skötsel förekommer. En nedskräpad återvinningsstation kan göra att allmänheten ifrågasätter dess läge och skötsel och leda till minskad återvinningsgrad. Tillsynen varierar på området och även kunskapen om vad som omfattas av tillsyn och hur denna kan utövas.

I september 2008 tog projektet fram en tillsynshandeldning för miljötillsyn på återvinningsstationer för förpackningar och returpapper. Handledningen användes under en tillsynskampanj som genomfördes 15 september till 14 november 2008.

Handledningen och annat material om återvinningsstationer finns till höger på sidan.

 

Projektet är avslutat.

Material