Organisation

Miljösamverkan Västra Götaland består av en styrgrupp, en beredningsgrupp och ett antal projektgrupper för de olika projekten. Till höger på sidan finns de senaste årens styrgruppsprotokoll samlade.

Styrgrupp

Styrgruppen ansvarar för övergripande beslut som exempelvis verksamhetsplan med budget och för återkoppling till respektive huvudman. Miljösamverkan Västra Götalands styrgrupp består av representanter från:

  • Kommunförbunden
  • Länsstyrelsen
  • Miljökontoren

Styrgruppens protokoll finns till höger på sidan, sorterat på år (pdf-format). Protokollen är identiska med justerade protokoll, så när som på att namnteckningar saknas. Kontakta projektledarna vid intresse för styrgruppsprotokoll från tidigare år.

Beredningsgrupp

För att leda verksamheten anlitas projektledare. Beredningsgruppen är projektledarnas stöd och referensgrupp för övergripande frågor i arbetet. Förutom projektledare består beredningsgruppen av representanter från Västra Götalands och Hallands:

  • Miljökontor 
  • Länsstyrelserna

Projektgrupper

För varje projekt bildas en särskild projektgrupp. I en projektgrupp är normalt en av Miljösamverkan Västra Götalands projektledare sammankallande och ansvarig för arbetet. Projektgruppen tar bland annat fram underlagsmaterial, handläggarstöd, informationsmaterial samt genomför seminarier och workshops.

Här finns information om vad som förväntas i en projektgrupp:
Att delta i projektgrupp i miljösamverkan.pdf


Kontaktpersoner

Varje miljökontor och länsstyrelsens miljöskyddsavdelning utser en kontaktperson för Miljösamverkan Västra Götaland. Kontaktpersonen har bland annat i uppgift att samordna uppgifter till och vidarebefordra information från Miljösamverkan Västra Götalands projektledare. Kontaktpersonernas uppgifter finns beskrivna mer detaljerat i bilaga 3 till aktuell Kommunikationsplan: Instruktion för kontaktpersoner 190619.pdf