Om Miljösamverkan Västra Götaland

Sedan 1999 har det funnits ett samarbete kring miljösamverkan i Västra Götalands län. Målet är ett effektivt tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel.

Miljösamverkan Västra Götaland har i uppgift att ge stöd och vägledning i myndigheternas tillsynsarbete. Arbetet fokuserar på samverkan och samsyn som ska leda till ett bättre användande av resurser. Miljösamverkan Västra Götaland ska även fungera som en informations- och kunskapsspridare.

Tidigare har Miljösamverkan Västra Götalands arbetsområde avgränsats till miljöbalken men från och med 2013 inkluderas även livsmedelslagstiftningen.

Miljösamverkan Västra Götaland var först i Sverige med en regional samverkan av detta slag. Numera finns miljösamverkan i många län och fler tillkommer efterhand. På miljösamverkan.se kan du hitta mer information om miljösamverkan i övriga landet.

Tidigare arbete

Miljösamverkan Västra Götaland är delvis en fortsättning på de samverkansprojekt i miljö- och hälsoskyddsfrågor som bedrevs i före detta Älvsborgs län:

  1. Kemikalieprojekt Älvsborg 1993 -1995, ett samarbete mellan miljökontoren i länets kommuner, Älvsborgs kommunförbund och Länsstyrelsen.
  2. Miljösamverkan Älvsborg 1996 - 1997, ett samarbetsprojekt i miljö- och hälsoskyddsfrågor mellan Älvsborgs Kommunförbund, Landstinget i Älvsborg, kommunernas miljökontor och Länsstyrelsen i Västra Götalands Län.