Tillsynskampanj för planerad strandskyddstillsyn!

Miljösamverkan i Västra Götaland och Halland ger kommunerna i länen möjlighet att delta i en gemensam planerad strandskyddstillsyn mellan 1 juni till 31 oktober. Nu startar kampanjen!

Miljösamverkans projekt om Planerad strandskyddstillsyn har som mål att ta fram väglednings- och underlagsmaterial för planerad strandskyddstillsyn till kommunerna och erbjuda dem att delta i en tillsynskampanj. Syftet med den gemensamma tillsynskampanjen är att stödja och underlätta för kommunerna att genomföra planerad strandskyddstillsyn. Det är upp till varje deltagande kommun att bestämma var, när och omfattning av strandskyddstillsynen. 

Strandskydd gäller vid havet, alla sjöar och vattendrag. Strandskyddstillsyn handlar både om att se till att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att bevara viktiga livsmiljöer för djur- och växtliv vid vatten. Många tänker inte på strandskyddsreglerna och har inte kunskap om att det är förbjudet att till exempel bygga eller påverka naturmark inom strandskyddat område.

Här kan du läsa mer om projektet Planerad strandskyddstillsyn: http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/projekt-och-rapporter/naturvard/Pages/planerad-strandskyddstillsyn.aspx


Här kan du läsa mer om vad som gäller för strandskydd i Västra Götaland: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/lantbruk-och-landsbygd/natur-och-vilda-djur/verksamhet-i-natur/strandskyddsdispens.html


Här kan du läsa mer om vad som gäller för strandskydd i Halland: https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/bygga-och-bo/andringar-i-natur/strandskyddsdispens.html